Skal Københavns bibliotek være litteraturhus, aktivitetshus eller bare på nett?

En scenarierapport fra Københavns Biblioteker tegner tre svært forskjellige bilder av framtidas bibliotek: Litterateket, Aktivitetet og Online-biblioteket. Arbeidsgruppens leder Anker Brink Lund ser gjerne at de kombineres, men påpeker likevel: - Ikke gjør alt halvt. Gjør heller noe mindre, men gjør det så til gjengjeld helt.

Københavns bibliotek skal stake ut kursen for de kommende årene: Litterateket, Aktivitetet eller Online-biblioteket? Her fra hovedbiblioteket i Kongens by. (Foto: Buskerud fylkesbibliotek)

Arbeidsgruppen som har laget rapporten «Scenarier for den fremtidige kerneopgave» er nedsatt av Københavns Biblioteker. De presenterte konklusjonene sine i slutten av juni. I rapporten beskrives tre scenarier for fremtidens bibliotek i den danske hovedstaden. Alle scenariene skal løfte kjerneoppgaven, definert som «Folkeoplysning med fællesskabende sigte». I alle scenarier forutsettes at «den digitale kuratering» blir prioritert.

Nå skal rapporten drøftes politisk og blant bibliotekets personale, for så å danne utgangspunkt for Københavns kommende bibliotekstrategi, som skal utarbeides i løpet av høsten.

Arbeidsgruppen anbefaler ikke en av modellene framfor de andre. Det er det opp til politikerne å avgjøre, i følge arbeidsgruppens leder Anker Brink Lund, professor ved Copenhagen Business School.

Heller mindre og helt, enn alt halvt

Men det må likevel oppfattes som en indirekte oppfordring, sier Brink Lund til avisa Politiken: – Ikke gjør alt halvt. Gjør heller noe mindre, men gjør det så til gjengjeld helt.

Jakob Heide Petersen, sjefen for Københavns Hovedbibliotek, er helt enig i arbeidsgruppens anbefaling om at bibliotekene må være mer fokuserte.

– Vi er nødt til å ta noen valg og velge noe bort, sier han til avisa.

Til gjengjeld mener han ikke at bibliotekene enten skal være lesested eller aktivitetssenter. – Hvis vi vil ha innbyggere, som ikke leser så mye, til å lese mer, er det ikke sikkert at det første man skal møte dem med er bøker. Jeg tror på profilbibliotek med forskjellige fokusgrupper, sier Jakob Heide Petersen.

– Vi trenger steder hvor vi kan møtes og diskutere og se hverandre i øynene, sier Københavns kulturborgmester Niko Grünfeld. (Foto: Kim Bach)

Se hverandre i øynene

Københavns kulturborgmester Niko Grünfeld er enig med Jakob Heide Petersen i at det handler mer om å fokusere de enkelte bibliotek enn å velge mellom lesing og aktiviteter.

– Men jeg mener samtidig at alle bibliotek bør ha litteratur og lesing som utgangspunkt når de lager arrangement. De skal stimulere leselysten. Skal det være musikk, skal det også handle om tekstene. Handler det utelukkende om musikk, så kan man gå på VEGA, sier han. (VEGA er en konsertarena i København.)

Grünfeld tror heller ikke på et rent nettbibliotek: – Vi trenger steder hvor vi kan møtes og diskutere og se hverandre i øynene. Men bibliotekene skal samtidig satse sterkt på det digitale. Det er et både-og, sier kulturborgmesteren i København.

De tre scenariene

Danske BFs magasin Perspektiv har laget en oversikt over de tre scenariene som rapporten skisserer.

1. scenarie: Litterateket satser systematisk på leseferdigheter og stimulering av leselyst for at flere skal bli gode lesere. Litterateket støtter leseaktiviteter på alle medier, men vil spesielt satse på lesing av den fysiske bok. Sosiale aktiviteter som ikke dreier seg om lesing overlates til andre institusjoner.

2. scenarier: Aktivitetet danner ramme om lokale aktiviteter innen litteratur og lesing, men også et bredt utvalg av folkeopplysningstiltak, som primært arrangeres av frivillige. Bibliotekets personale prioriterer oppsøkende arbeid rettet mot ikke-brukere og utvalgte målgrupper i lokalsamfunnet. Bibliotekarene er lokalsamfunnets «seismonauter», rådgivere som ser tendensene i lokalsamfunnet og når ut til innbyggerne.

3. scenarie: Online-biblioteket, hvor bøker og annet materiale kun er digitalt. Innbyggerne får digital veiledning om og inspirasjon til lån av folkeopplysende materialer. De fysiske bibliotek nedlegges og driften av nettbiblioteket vil bli en landsdekkende nasjonal oppgave som håndteres av langt færre medarbeidere.