Seier i «reisetidssaken»

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring på reisetidsspørsmålet. Selv om saken gjaldt ansatte i politiet, får den virkning for alle ansatte i staten og kommunal sektor.

– Ansatte som faktisk utfører arbeid på reise, skal få betalt for dette, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til Høyesterettsdommen.

Etter å ha gått sin gang i det norske rettssystemet, og vært innom EFTA-domstolen, ble «Reisetidssaken» behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år. Mandag 4. juni falt dommen, og den ble en seier for de ansatte.

Saken gjelder tre reiser som en polititjenestemann foretok til og fra et annet arbeidssted enn sitt vanlige og utenom alminnelig arbeidstid. Reisene foregikk i tjenestebil. Tjenestemannen meldte seg for Operasjonssentralen ved avreise og han hadde med seg våpen.

Å stå til arbeidsgivers disposisjon

Det har tidligere kommet en rådgivende uttalelse om forståelsen av arbeidstidsdirektivet fra EFTA-domstolen. Med støtte i denne fant Høyesterett enstemmig at tjenestemannen hadde stått til arbeidsgivers disposisjon under reisene, og at all reisetiden da måtte anses som arbeidstid etter de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 som implementerer arbeidstidsdirektivet.

– Høyesterett har nå skapt klarhet i hva vi kan definere som arbeidstid i staten. Vi forventer nå at staten som arbeidsgiver rydder opp i egen begrepsbruk, og at ansatte som faktisk utfører arbeid på reise, også får betalt for dette, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til dommen.

– Politiets Fellesforbund er glad for at Høyesterett nå har slått fast at vår definisjon av arbeidstid er riktig, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Alle ansatte i stat og kommuner

Denne saken handler imidlertid ikke om kun de ansatte i politi- og lensmannsetaten, men alle ansatte i staten og kommunal sektor.

– Vi forventer nå at staten som ansvarlig arbeidsgiver forholder seg til denne avklaringen, og at de rydder opp i dagens praksis, sier Lied.

For Politiets Fellesforbund har helseaspektet i denne saken vært det viktigste, og var hovedgrunnen at man i 2014 valgte å stille som partshjelp da en polititjenestemann fra tidligere Sogn og Fjordane Politidistrikt gikk til søksmål mot staten. Fra tidligere har også EFTA-domstolen i en uttalelse bekreftet tolkningen fra Politiets Fellesforbund og Unio som riktig.

Glad for dommen

Gjennom alle rettsrunder og EFTA-høringen har advokat og partner i advokatfirmaet Homble Olsby, Merete Furesund, representert politimannen fra Sogn of Fjordane. Hun kan fortelle om en fornøyd klient etter at dommen ble offentliggjort:

– Arbeidstaker er veldig glad for dommen, og at han har vunnet frem med at reisetid er arbeidstid. Utfallet var som forventet i lys av EFTA-domstolens uttalelse, sier Furesund.

– Det har vært svært viktig for oss å få slått klart fast hva som er skal regnes som arbeidstid, med hensyn til rettigheter for blant annet overtidsbetaling, hviletid og yrkesskadeforsikring, sier leder i Unio, Ragnhild Lied.

Høyesterett uttaler selv at konsekvensene går lenger enn til den konkrete saken fra Sunnfjord.

– Dommen har betydning for tolkningen arbeidsmiljøloven kapittel 10, og for rekkevidden av den tariffrettslige retten til overtidsgodtgjørelse under reise, skriver Høyesterett på sine nettsider.

Motforestillinger

Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at Høyesterett i Norge ikke gikk fullt så langt som EFTA-domstolen, som konkluderte med at alle reiser pålagt av arbeidsgiver utenom vanlig arbeidstid, skal regnes som arbeidstid.

– Vi leser dommen dit hen at Høyesterett ikke har fulgt Thues oppfordring om at EFTA-domstolens avgjørelse skal ha ringvirkninger og generell betydning for alle reiser pålagt av arbeidsgiver, sier Siri Kristiansen ved Regjeringsadvokaten til NRK.

Hun mener det derfor ikke er automatikk i at saken får konsekvenser for andre yrkesgrupper eller andre typer reiser.

– Det vil eventuelt bli avgjort i en senere sak, sier hun.

Vil du vite mer?

Unio arrangerer frokostseminar om «Reisetidssaken» fredag 15. juni 2018, kl. 08.30–12.00 på Thon Conference i Universitetsgaten i Oslo. Her vil advokatene Merete Furesund og Tore Lerheim fra advokatfirmaet Homble Olsby gå gjennom dommen fra Høyesterett og vurdere hvilke ringvirkninger saken kan få. I tillegg kommer representanter fra Unio og Politiets Fellesforbund.
Det blir servert frokost fra 08.30. Selve programmet starter 09.00. Påmeldingsfrist er 12. juni.