Røgler om bibliotek i den kommende kulturmeldinga

- Bibliotekene handler vel så mye om læring og kunnskap som om kulturell aktivitet. Det må vi ikke glemme, sa Bibliotekarforbundets leder Jannicke Røgler i sitt innlegg under dagens innspillskonferanse om bibliotek i en ny kulturmelding.

Streaming av hele innspillskonferansen er tilgjengelig på Norsk biblioteksforenings facebookside.

– Bibliotekarforbundet er positive til ny kulturmelding. Men vi vil samtidig minne om at biblioteksektoren favner bredt, på tvers av ulike departementale ansvarsområder. BF fremmer derfor ønsket om en felles bibliotekmelding for hele biblioteksektoren, sa BF-leder Jannicke Røgler i sitt innlegg.

Hun understreket poenget med at bibliotek handler om læring, ved å trekke fram New York Public Library:

– I sin nye visjon for bibliotektjenesten står det ingenting om kultur. Alt handler om læring og kunnskap, sa hun.

Forventningene øker

Etter lovendringen i 2013 har forventningene til bibliotekene økt. Men likevel synker antall årsverk. BF-lederen viste til at det i 2016 var 1779 årsverk i norske folkebibliotek, en nedgang fra 1794 i 2010. I samme periode har det vært en befolkningsvekst på 7 prosent. – Vi er allerede få, og har ingen å miste, sa hun.

Jannicke Røgler minnet om at den store befolkningsveksten i hovedsak skyldes tilflytting til Norge. – Dette er personer med ekstra stort behov for bibliotektjenester, sa hun.

Nasjonalbibliotekets rolle

BF-lederen fremhevet også Nasjonalbibliotekets betydningen overfor folkebibliotekene:

– Jo flere fellestjenester NB tilbyr, desto flere midler kan frigjøres lokalt i det enkelte bibliotek. Arenamidlene har hatt stor betydning. Prosjektmidlene er et betydelig bidrag til å øke kvaliteten på bibliotektjenestene, sa hun, og påpekte at dette er et tiltak departementet selv rår over.

Bedre fagmiljø og filialdød?

Røgler fremhevet mulighetene som kommunereformen gir for å styrke små fagmiljøer. Samtidig påpekte hun at det er viktig å opprettholde tilbudene og at antall bibliotek ikke går ned.

– Bibliotek er sentrale for by- og stedsutviklinga, sa hun.

Meråpent

– Det er ingen tvil om at meråpent er en stor suksess. Ikke minst ser jeg dette i egen hjemkommune, Kongsberg. Men meråpent er et problematisk begrep. Vi bør kalle en spade for en spade og si ubetjent åpningstid. Vi kjenner flere kommuner som har gjennomført kutt i bibliotekbudsjettene etter innføring av meråpent, sa Bibliotekarforbundets leder.

Attraktive arbeidsplasser

Røgler understreket behovet for at folkebibliotekene er attraktive for bibliotekarer å jobbe i.

– Målet må være at ingen flere biblioteksjefer blir vingeklippet ved å fratas økonomi- og personalansvar.

Bibliotekmeldingen fra 2009 trakk fram behovet for et kompetanseløft. BF-lederen mente at dette i liten grad har blitt gjennomført.

– Den kommunale selvråderetten må ikke bety frihet til å ha en dårligst mulig bibliotektjeneste, sa hun, og avsluttet med fire mål for folkebibliotekene:

  • Bibliotektjenester av høy kvalitet i alle kommuner.
  • Attraktive og fleksible lokaler.
  • Kompetente bibliotekansatte med oppdatert kunnskap.
  • Gode og relevante digitale tjenester.

Se presentasjonen til BF-leder Jannicke Røgler: