Rikslønnsnemnda: Kjennelsen kommer tirsdag

I går var det hovedforhandling mellom KS og Unio kommune i Rikslønnsnemnda. Kjennelsen kommer tirsdag 21. september.

Representanter for Unio kommune og KS møttes i Rikslønnsnemnda i går i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

– Det var ingen overraskelser fra arbeidsgivers side, og heller ikke fra oss. Vi står like langt fra hverandre som før, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio. Han er Unio kommunes prosessfullmektig i Rikslønnsnemnda.

Nemnda fastsetter hvor store lønnstillegg Unios medlemsgrupper i Hovedtariffavtalens kapittel 4 får, og fra hvilken dato disse lønnstilleggene gis. Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den gjelder fram til hovedtariffoppgjøret våren 2022.

Fakta:

  • Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene i all hovedsak forhandlet om lønn og lønnstillegg.
  • I årets oppgjør var det Unios ambisjon og krav at resultatet skulle være å se starten på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning. Men verken forhandlinger eller mekling førte fram og Unio gikk i konflikt.
  • Streiken varte i 9 dager fra 27.mai til 4.juni. Unio var i konflikt i 16 kommuner og 10 fylkeskommuner i KS-området. Streiken ble avblåst da regjeringen varslet at den ville stanse streiken ved tvungen lønnsnemnd.
  • Stortinget vedtok den 15. juni 2021 lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS