Rettigheter i arbeidslivet

Bibliotekarforbundet jobber for å sikre bibliotekarer gode arbeidsforhold. I dette arbeidet vil vi også sørge for å ivareta det enkelte medlemmets rettigheter i konkrete saker.

Det er også viktig at du som arbeidstaker kjenner dine rettigheter. Derfor har vi samlet svar på mye av det du trenger å vite.

Nyheter om rettigheter i arbeidslivet

Anonyme ansikter og snakkebobler. Illustrasjon.
Person som skriver notater. Illustrativt foto.Canva
Forhandlingsdelegasjon bestående av Ann Torunn Tallaksen fra Virke og Eirik Rikardsen Unio Virke. Foto.Unio.