Reagerer på ureglementerte korona-grep

Bibliotekarforbundet har vunnet frem i flere saker om ureglementerte omplasseringer og permitteringer i kjølvannet av koronautbruddet. Forbundsleder Veronicha Angell Bergli oppfordrer tillitsvalgte til å melde fra.

Da koronaviruset kom til Norge, ble mange av Bibliotekarforbundets medlemmer i folkebibliotekene omplassert. Dessverre opplevde enkelte tillitsvalgte å bli utelatt når de viktige beslutningene ble tatt, og i løpet av våren og sommeren har også en del opplevd at de midlertidige løsningene fra mars og april er blitt langvarige.

– Mange bibliotekarer ønsket å bidra i en vanskelig situasjon for kommunen. Men det som er viktig for oss, er at det som skulle være midlertidig ikke blir permanent og at tillitsvalgte skal være delaktige i prosessene, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli, som oppfordrer tillitsvalgte til å melde fra om ureglementerte omplasseringer eller permitteringer.

BF har bistått medlemmer og tillitsvalgte i flere slike saker de siste månedene. I brorpartene av sakene har forbundet lyktes med å forandre på kommunenes holdning. Her er tre eksempler:

Opplever du problematiske omplasseringer på din arbeidsplass? Ta kontakt med våre rådgivere!

Måtte jobbe på helligdager
I Gran kommune ble bibliotekansatte omdisponert til et omsorgshjem med arbeidstid på helligdagene i påsken på svært kort varsel.
BF påpekte overfor kommunen at avtalen om unntaksbestemmelsene, som kommunen argumenterte med, kun gjelder for de som har en arbeidstidsordning som innebærer turnus og skift, og ikke de som faller inn under dagarbeiderordningen, som BFs medlemmer i Gran kommune hovedsakelig tilhører.

BF krevde derfor at bibliotekarene som jobbet i påsken skulle få kompensert for helligdagene hver enkelt jobbet. De ansatte fikk til slutt innfridd kravet om helligdagstillegg og fri med lønn tilsvarende antall «røde dager» hver enkelte jobbet.

Engasjerte advokat i Bærum
I ulike tidsrom i perioden april-juli har bibliotekansatte i Bærum blitt tildelt oppgaver på henholdsvis sykehjem, ved vaskeriet på et bo- og rehabiliteringssenter og på Helsestasjon for ungdom. Dette har skjedd også etter at koronasmitten gikk ned og bibliotekene åpnet igjen i mai.

BFs oppfatning var at bibliotekarer ble forsøkt brukt istedenfor sommervikarer i juni og juli. I dette tidsrommet var det svært lave smittetall, og omplasseringen ble sett på som et misbruk av omplasseringsmuligheten kommunen fikk i forbindelse med korona.

BFs hovedorganisasjon Unio påpekte at omplassering betinger en helt ekstraordinær og akutt situasjon som begrenses til en midlertidig periode. Etter hvert som Bærum kommune har faset over i såkalt grønn beredskap er det ikke grunnlag for å opprettholde omdisponeringene av bibliotekarene, ifølge Unio.

Tidligere i sommer engasjerte Bibliotekarforbundet advokat. Budstikka omtalte saken 13. august. BF var lenge den eneste fagforeningen som tok denne kampen i Bærum på sentralt nivå, og til slutt kunne alle de omplasserte bibliotekarene vendte tilbake på jobb i biblioteket.

Forhindret permittering i Ås
I mars ble BFs tillitsvalgte på biblioteket i Ås varslet om mulig permittering i forbindelse med korona. BF mente imidlertid at det ikke var grunnlag for permittering.

BF påpekte at permitteringer alltid skal drøftes med de tillitsvalgte, og at arbeidsoppgavene ikke opphørte selv om biblioteket i den aktuelle perioden var stengt. Forbundet tok også kontakt med Unio, som på bakgrunn av denne saken avkrevde KS svar om permitteringer i kommunesektoren. Unio ba samtidig KS gi Ås kommune et klart råd om at kommunesektoren ikke bør permittere under korona.

Etter en nærmere drøfting internt, og dialog med ledelsen i KS og Arbeiderpartiet, trakk Ås kommune varselet om permitteringer

– Vi vant fram med denne saken takket være innsatsen til dyktige tillitsvalgte som var våkne og tidlig tok kontakt. Dette gjorde det mulig for oss å løfte saken opp gjennom Unio og å få gjennomslag i en viktig sak, sier Angell Bergli.