– Problemet er ikke eierformen, sier kulturministeren

Verken BF-leder Jannicke Røgler eller kulturminister Trine Skei Grande lot seg friste til andre eierformer i norske folkebibliotek, da de møtte bibliotekentreprenør Margareta Swanelid under bibliotekdebatten på Lillehammer torsdag.

Jannicke Røgler, Trine Skei Grande og Margareta Swanelid under bibliotekdebatten på Lillehammer torsdag 31. mai.

Folkebibliotek i Norge eies og drives av kommunene. I Sverige er det åpnet for at kommunene kan legge folkebibliotekdrift ut på anbud. Og i Nacka kommune har det vært tilfellet i over ti år. Riktignok med de ansattes eget aksjeselskap som drivere. Men nå har også Axiell kommet inn, og vunnet anbudet på tre av seks bibliotek i kommunen.

Under Norsk litteraturfestival på Lillehammer arrangerte Oppland fylkesbibliotek debatten «Fri! (men fattig)», med undertittelen «Hva skjer med bibliotekene når liberalistene styrer kulturpolitikken? Blir det svenske tilstander?»  Kulturminister Trine Skei Grande og BF-leder Jannicke Røgler møtte Margareta Swanelid fra Dieselverkstadens bibliotek i Sverige.

Swanelid er styreleder for aksjeselskapet, eid av de bibliotekansatte selv, som har drevet en av folkebibliotekavdelingene i Nacka kommune i over ti år, og som nå driver tre av kommunens seks avdelinger.

En liberal, blå kulturdrøm?

Etter at Swanelid hadde fortalt sin historie fra Nacka, rettet møteleder Vidar Kvalshaug følgende spørsmål til kulturminsteren:

– Dette høres ut som en liberal, blå kulturdrøm. Det er vel bare å kopiere dette og ta det med seg?

Men Trine Skei Grande lot seg ikke friste sånn uten videre.

– Bibliotek-Norges utfordringer ligger ikke der. Problemet vårt er ikke eierformen. Problemet er at vi må ha mer rom for kreativitet i driftsmåter. Og så må vi hele tiden huske hva som er hovedbegrunnelsen for biblioteket, hva som er grunnen til at det er der. Oslo er utstillingsvindu for i hvert fall Venstres bibliotekpolitikk, med tanken om Biblo – barnas bibliotek på Tøyen, men også Furuset, som kanskje er det beste eksempelet. Furuset bygger på Idea Store i London, der tankegangen er at biblioteket skal være bindeleddet mellom storsamfunnet og den enkelte borger. Der du skal ha muligheten til både å ha kursing, aktiviteter, der du skal fylle det tomrommet som gjør at folk kobles til fellesskapet, for å si det veldig enkelt. Furuset har blitt en suksess og fungerer som et slikt bibliotek, selv om det er mange ting der som ikke ligner på det tradisjonelle biblioteket som mange av oss vokste opp med.

Kommunene skal fortsatt drive folkebibliotek

Men Vidar Kvalshaug ga seg ikke:

– Du sier at bibliotekene skal eies av det offentlige. Men driften, det er jo dette ofte handler om. Hvem skal drive bibliotekene når du er ferdig som kulturminister?

– Jeg synes fortsatt at kommunene skal gjøre det.

– Kan du gjenta det så alle her hører det, spurte Kvalshaug?

– Jeg vet at Klassekampen prøvde å lese den setningen i Jeløya-erklæringen feil. Men det står ikke der at andre skal drive bibliotek. Det skal kommunene gjøre, og bibliotekloven kommer til å ligge fast. Kanskje vi putter den sammen med en museumslov i framtida, at vi prøver å lovfeste flere ting på kulturfeltet. Men det er en annen jobb. Det å diskutere eierforholdet blir feil vinkling. Fordi biblioteket skal være dette båndet, og det må være forskjellig ut fra hvem som bor der. Det er ikke én bibliotekmodell som funker for alle. Du må ta utgangspunkt i befolkningens utfordringer, så må du lage et bibliotek ut fra hva folk trenger.

BF-leder Jannicke Røgler kunne konstatere at kulturministeren står fast på hvem som skal både eie og drive folkebibliotek i Norge.

Grande er opptatt av aktivitetene

Kulturministeren parkerte altså enhver diskusjon om hvem som skal eie folkebibliotek, men altså også om hvem som skal drive folkebibliotekene. Det er måter å tenke på rundt driften av bibliotek, hvilke aktiviteter man putter inn, som hun er opptatt av. Og hun la til:

– Vi må holde på fagligheten, som handler om at vi må ha fagfolk her, for det er folka som er bindeleddet, det er ikke boka.

Innovative bibliotek

Og dermed sendte Vidar Kvalshaug utfordringen videre til BF-leder Jannicke Røgler

– Hva tenker du om det du har hørt fra din svenske kollega her?

– Vi er ikke veldig uenige. En av styrkene til folkebibliotekene i Norge er at vi er gode på å tenke nytt, vi er gode på å se behovene. De beste bibliotekene bidrar jo til å skape bedre lokalsamfunn for alle. Der har vi et fortrinn, sa Røgler, som samtidig minnet om at bibliotekene ikke har for mye penger.

– Kvalitet koster og vi er ikke mange som er ansatt i bibliotek. Men vi får til veldig mye. Vi er gode på det vi gjør og vi er nysgjerrige, sa hun, med henvisning til at folkebibliotekene stadig får inn nye tjenester.

– Vi er innovative og framoverlente. Noen er så framoverlente at vi står i fare for å tippe over. Vi får til mye i norske bibliotek. Det er mye å være stolt av. Vi ser at utlån øker, besøk øker. Og det betyr at folk i Norge går på biblioteket, de bruker tjenestene.

«What’s in it for Axiell»

Møtelederen ville likevel ha direkte svar på den svenske utfordringen:

– Hvordan vil dine medlemmer reagere hvis det kommer en privat driver for å ta over biblioteket, eller at de selv blir bedt om å ta over biblioteket? Hva skjer da?

– Hvis Axiell kommer og tar over bibliotektjenesten i en kommune i Norge, så vil vi nok være skeptiske og urolige. Vi vil lure på «What’s in it for Axiell». Axiell er et svært kommersielt selskap, de har nærmest monopolstilling på noen av bibliotektjenestene i Sverige. Da må det være for å komme inn og skape et marked, sa Bibliotekarforbundets leder.

Kjenner meg igjen

– Så det er et nei fra dere til alle andre modeller enn den vi har i dag?

– Jeg har selv vært på Dieselverkstadens bibliotek. Det er et kjempeflott bibliotek, med gode tilbud. Men samtidig kjenner jeg meg godt igjen i biblioteket. Det er de samme tjenestene som jeg finner i de norske folkebibliotekene.

– Du vil ikke ha dette hit, det må stoppe på Svinesund?

– Jeg ønsker ikke at Axiell skal drive bibliotek i Norge, slo Jannicke Røgler fast.