Pris til spillbibliotekaren Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

Bibliotekprisen for Vestfold ble i dag tildelt Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, spesialbibliotekar ved Horten bibliotek. – Han har vært banebrytende når det gjelder å skape et tilbud for spillere i regionen, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Norsk bibliotekforening avdeling Vestfold deler ut «Bibliotekprisen for Vestfold» hvert andre år. Prisen er en anerkjennelse for godt og kreativt bibliotekarbeid til beste for brukerne.

For 2018 går prisen til spesialbibliotekar Jan-Egil Holter-Wilhelmsen som arbeider som spesialbibliotekar ved Horten bibliotek.

– Han har gjennom mange år lagt ned mye tid og sjel i arbeidsplassen sin, og vært banebrytende når det gjelder å skape et tilbud for spillere i regionen. Han har tatt på seg flere verv, og vært sentral som pådriver av det kommende spillhuset i Horten. Han engasjerte seg i oppstarten av spillformidlingsorganisasjonen Bibliogames, og sitter nå i Norsk bibliotekforenings spillpanel hvor han arbeider for å bedre rammer for spillformidlingen. Han er en tydelig ildsjel og en inspirasjon for alle i og utenfor bibliotekmiljøet, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen har i mange år vært en aktiv bidragsyter i Bibliotekarforbundet. Som spaltist i Bibliotekaren skrev han jevnlig refleksjoner rundt sitt arbeid som bibliotekar. Hans interesse og kompetanse innen spill kom også fram i disse artiklene. Et eksempel er «Det spiller tydeligvis liten rolle» i Bibliotekaren 10/2016 (side 24). Jan-Egil var også vararepresentant til forbundsstyret i BF i perioden 2014-2017.

Prisen ble delt ut i dag på NBF avd Vestfold sitt årsmøte på Revetal bibliotek. Prisen er et verk av vestfoldkunstneren Svein Nyhus.