BF presenterer «Tre veier inn i framtida» under Bibliotekmøte 2020

Bibliotekarforbundet utfordrer bibliotekarer til å snakke om framtidens arbeidsoppgaver under bibliotekmøtet i mars.

Aleksander Kristung

Aleksander Kristung, biblioteksjef i Lier. Foto: Kristin Strøm.

17.-20. mars 2020 inviterer Norsk Bibliotekforening til Bibliotekmøte, bibliotek-Norges største bransjearrangement, som avholdes annethvert år.

Under bibliotekmøtet arrangerer BF programposten «Tre veier inn i framtida for bibliotekaren», der vi gir ordet til fire foredragsholdere som kan fortelle mer om framtidens bibliotekland­skap: Vibeke Oseth Gustavsen (universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo), Agnete Mjelland Hafskjold (Skien bibliotek), og Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek) og Aleksander Kristung (Lier bibliotek)

Vibeke Oseth Gustavsen tar utgangspunkt i dagens oppgaver på universitetsbiblioteket, og ser på hvilke endringer og muligheter som blir viktige framover.

Skien kommune har offensive miljø- og klimamål, og biblioteket ønsker å være en spydspiss i dette arbeidet, både i daglig drift, og i arbeidet med nytt bibliotek. Agnete Mjelland Hafskjold forteller om hvordan biblioteket jobber med #miljøbiblioteket, en arbeidsmetode som skal sikre grønne valg i organisasjonen.

Viken fylkesbibliotek og folkebibliotek i fylket utforsker hvordan 3D-teknologi kan brukes i bibliotekutviklingen. Aleksander Kristung, biblioteksjef i Lier kommune, og Håkon Knappen fra fylkesbiblioteket forteller om prosjektet.

Få med deg de tre foredragene under Bibliotekmøte 18. mars 13.30-14.30!

Vibeke Oseth Gustavsen, universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo. Foto: Erling Bergan.

Les mer om resten av programmet på bibliotekmote.no