På tide å se over forsikringene

Giftet deg eller skilt deg? Fortsatt singel? Fått barn? Kjøpt hus? Når du tar de store grepene i livet, må du samtidig se over at personforsikringene passer til din nye tilværelse. Som etablert voksen med samboer, barn og gjeld har du bruk for helt andre forsikringer enn som singel 22-åring. Den gang var det kanskje nok med en reiseforsikring!

Hva trenger du?

Forsikringsbehovet endrer seg altså i takt med livssituasjonen. En personforsikring skal være en økonomisk buffer om noe skulle skje. Våre forsikringssummer er knyttet opp til grunnbeløpet i folketrygden der 1 G er kr 93 634 pr 1.1.2018. En eventuell utbetaling er skattefri og kan brukes fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer.

Død – livsforsikring
Hva skjer med din livssituasjon dersom din partner dør? Har du råd til å beholde huset? Finnes det andre arvinger du må kjøpe ut av boligen? Har du råd til hele byrden av boliglånet med en inntekt? Hensikten med forsikringen er å sikre de etterlatte slik at deres økonomiske hverdag ikke blir for vanskelig. Hos oss kan både medlem og ektefelle/samboer velge 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. 36 G utgjør i dag drøye 3,3 millioner kroner.

Uførhet
Uførhet rammer deg direkte og vil gå hardt utover din inntekt. Blir du 100 % varig ufør får du et inntektstap på minst 34 % (forutsatt medlemskap i Statens pensjonskasse eller KLP). Er du ikke omfattet av STP/KLP blir tapet vesentlig høyere. Tegner du en uføreforsikring vil dette kompensere for inntektstapet. Forsikringen gir en engangserstatning dersom du blir mer enn 50 % arbeidsufør. Du kan kjøpe 12 G, 24 G eller 36 G i uføreforsikring, både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Kritisk sykdom
Over 60 000 nordmenn rammes av en kritisk sykdom hvert år. Blir en rammet av alvorlig sykdom er behovene mange – å bekymre seg for det økonomiske aspektet burde ikke være en av dem. Du kan kjøpe dekning inntil 10 G (kr 936 340) både for deg selv og for ektefelle/samboer. Forsikringen gir en engangsutbetaling dersom du får en diagnose for en av de 16 alvorlige sykdommene som er dekket. For eksempel hjerneslag, hjerteinfarkt, nyresvikt eller alvorlig kreftsykdom. Forsikringen gir en rask utbetaling etter at diagnosen er stilt. Vi anbefaler dekningen som et supplement til uføreforsikring.

Barneforsikring
Gjennom ditt medlemskap i Bibliotekarforbundet får du kjøpt en av markedets beste barneforsikringer til en gunstig medlems-
pris.

Ta kontakt!

Nå har du fått vite litt om medlemsforsikringene, og da begynner kanskje spørsmålene å dukke opp i hodet: Hva hvis.. kan jeg kjøpe..trenger jeg..hvor mye..hva koster det.. Da er det bare å ringe til BF Forsikring på 23 11 33 17. Der får du alle svarene!

Medlemsforsikringene

Du har nå tilgang til flere kollektive medlemsforsikringer enn tidligere. Det betyr gode vilkår til konkurransedyktige priser. Gjennom våre avtaler kan du kjøpe praktisk talt alle de forsikringene du har bruk for, til priser du ikke får som privatkunde i et forsikringsselskap.
Du kan også forsikre din ektefelle/samboer og barna dine gjennom våre avtaler med forsikringsselskapene. Les mer om forsikringene på www.bibforb.no/forsikring.