Over 50 deltagere på digitalt jobbsøkerkurs – se presentasjon

Bibliotekarforbundet arrangerte digitalt jobbsøkerkurs 17. februar i samarbeid med linjeforeningen Alexandria. Kurset rettet seg spesielt mot studenter, og det var over 50 deltagere og en rekke spørsmål om alt fra hvordan man regner ut ansiennitet på deltid til hvor tungt ledere vektlegger erfaring når de rekrutterer.

Vibeke Stockinger Lundetræ (hovedbibliotekar ved Universitetet i Oslo) og Monica Skybakmoen (biblioteksjef i Nes kommune) snakket om hva de ser etter når de rekrutterer og hvordan ansettelsesprosesser foregår hos dem.

Seniorrådgiver i Bibliotekarforbundet Hege B. Johnsen fortalte blant annet om ansettelsesforhold og lønn.

Her er presentasjon fra kurset:
Presentasjon av ansettelser og lønn for bibliotekarer

Ønsker du videre oppfølging i en jobbsøkingsprosess? Som studentmedlem kan du få råd fra sekretariatet i Bibliotekarforbundet!