Optimisme for Gaza-biblioteket

I høst har det kommet betydelig økonomisk støtte fra BF og en rekke enkeltmedlemmer til helsefagbiblioteket i Gaza. – Dette er flotte nyheter. Vi er svært glade for det gode samarbeidet vi har med Bibliotekarforbundet og norske bibliotekarer, sier prosjektkoordinator Mahmoud Abu Amer ved Gaza Health Sciences Library.

Erik Fosse nyåpner Gaza Health Sciences Library i 2015, med bedre fasiliteter og et nyoppusset auditorium. Fosse er president i NORWAC, BFs samarbeidspartner i dette prosjektet. (Foto: GHSL)

I løpet av en tomåneders periode i oktober-november i år kom det inn 30 donasjoner til bibliotekprosjektet fra enkeltpersoner, både med Vipps og giro. Dette utgjorde hele 7 759 kroner. Donasjonene har kommet hovedsakelig fra bibliotekmiljøet i samband med oppfordringer gitt gjennom BFs nyhetsbrev 4. oktober og på BF-landsmøtet 24. november.

Sammen med en bevilgning på 20 000 kroner fra Handel og Kontor-klubben ved Gyldendal Norsk Forlag tidligere i høst, og en bevilgning på 50 000 kroner fra Bibliotekarforbundet nå før jul, har vår samarbeidspartner Gaza Health Sciences Library (GHSL) fått svært betydningsfulle bidrag til å fortsette arbeidet sitt.

Og nettopp nå melder den nye BF-lederen Jannicke Røgler at i stedet for å markere jula med blomsterhilsener til lederne i BFs fylkeslag, sendes 10 000 kroner til bibliotekprosjektet i Gaza!

NORWAC, den norske bistandsorganisasjonen som har lang fartstid med helseprosjekter i Midtøsten, er BFs samarbeidspartner. De står for det praktiske og økonomiske koordineringsarbeidet i bibliotekprosjektet.

– NORWAC vil gjerne takke for alle donasjoner og ikke minst introduksjon av Vipps for Gaza Health Sciences Library, sier administrasjonsleder Lisa Jeppesen i NORWAC. Og legger til: – Jeg var selv i Gaza i begynnelsen av denne måneden og ble veldig imponert over biblioteket. Jeg har ikke kontaktinformasjon til alle giverne, men vil gjerne formidle en takk og en julehilsenen fra oss i NORWAC.

Til alle giverne vil vi i BF gjerne melde tilbake om hva dette biblioteket gjør og hvorfor det fortsatt er behov for økonomisk støtte fra bibliotekarer i Norge.

Malin, Fathma og Shaymah i biblioteket, slik det så ut i 2011. Malin Kvam har gjennom flere år vært en viktig fagperson for BFs arbeid i Gaza. (Foto: Erling Bergan)

Et voldelig bakteppe

For to uker siden slo en israelsk bombe ned i nærheten av huset der Mahmoud Abu Amer og hans familie bor. Dette har de opplevd før, men mye verre. Krigen i 2008-2009 var voldsom, med kraftige internasjonale reaksjoner på Israels framferd. Rundt 1300 palestinere ble drept i kampene, om lag halvparten av dem sivile og barn. Infrastrukturen på Gaza-stripen fikk store skader. Krigen i 2014 var enda verre. Israels bombing etterlot 2100 drepte, de fleste sivile. Over 100 000 ble hjemløse.

Nå har det vært relativt stille i noen år. Den mangeårige splittelsen mellom de to store palestinske politiske bevegelsene Fatah og Hamas så til og med ut til å kunne overvinnes. Men så kom Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad og det sinnet som dette avfødte blant palestinere. Raketter ble avfyrt fra Gaza mot Israel, og Israel svarte med å bombe fra luften. Noen fryktet en ny Gaza-krig, men foreløpig ser situasjonen ut til å ha roet seg igjen. Alhamdulillah, eller gudskjelov som vi ville sagt.

Langvarig samarbeid

Mahmoud Abu Amer bor i landsbyen Abasan al-Kabira sør på Gaza-stripen, en flekk på kartet på størrelse med Mjøsa, men med en befolkning på ca 1,9 millioner. Hver dag reiser han til Gaza by, nord på stripa, der han er prosjektkoordinator for Gaza Health Sciences Library (GHSL). I sju år har han vært de facto biblioteksjef ved dette svært vellykkede helsefagbiblioteket, som Bibliotekarforbundet samarbeider tett med.

Biblioteket ligger i andre etasje i administrasjonsbygningen til Al-Shifa Hospital, det største sykehuset på Gaza-stripen. Da vi var med på oppstarten av GHSL på nittitallet, var det basert på fysiske bøker og papirtidsskrifter. Det var dyrt, ofte foreldet og vanskelig å få inn. Det var noen medisinske ressurser på CD-ROM, det var en pc der, men ellers var det tradisjonelle medier som gjaldt.

Fire legestudenter i Gaza bruker biblioteket til å søke i PubMed gjennom Hinari. Tjenestene betyr mye for helsefagprofesjonene i Gaza. (Foto: Erling Bergan)

Etter at Israel trakk seg helt ut av Gaza i 2005, og Hamas noe overraskende vant det palestinske valget i 2006, med en etterfølgende kort borgerkrig mellom Fatah og Hamas i 2007 der sistnevnte ble sittende igjen med makta på Gaza-stripen, kom en fullskala israelsk krig mot Gaza i desember 2008.

Da røyken la seg i 2009 tok vi i BF igjen kontakt med den norske bistandsorganisasjonen NORWAC, som vi hadde samarbeidet så godt med om dette biblioteket tidligere. Bibliotekrommet var intakt, men det innholdsmessige tilbudet til brukerne var elendig. Personalet var skiftet ut og uten kontakt med utviklingen i bibliotekverden, Israel hadde hermetisk lukket Gaza-stripen inne. Vi måtte legge en ny bibliotekstrategi. Hva skulle vi basere den på?

Nettbaserte tjenester

Det dreier seg om medisinsk og annen helsefaglig kompetanse. Det er mange svært dyktige fagfolk i Gaza, både på Shifa-sykehuset og de over 20 andre sykehusene på stripa. De får kjørt seg og har høy kompetanse på mange medisinske fagområder, ikke minst alt som relaterer seg til fattigdom og krigsskader. Men formidlingen av medisinsk kompetanse foregår jo i hele verden, på utsiden av Gazas grenser. Svært mye skjer gjennom fagfellevurderte medisinske tidsskrifter, som er dyre og arbeidskrevende å få inn i Gaza.

Men én kommunikasjonskanal fungerer heldigvis godt mellom Gaza og omverden: Internett! Ved å kjøpe nettilgang via Israel ligger den digitale verden åpen. Og Verdens helseorganisasjon (WHO) har forhandlet fram et program som gjør medisinske tidsskrifter tilgjengelige for fattige land. Store forlag som Blackwell, Elsevier, Wolters Kluwer, Springer og John Wiley er med i avtalen, som gir fattige land tilgang til 13.000 e-tidsskrifter innen helsefag.

Bibliotekaren Majda Sabah i arbeid med å klargjøre nye bøker. (Foto: GHSL)

Kombinasjonen av internett og Hinari er ryggraden i GHSLs tilbud. Biblioteket har også en fysisk boksamling, som blir utvidet ved donasjoner fra tid til annen. I november i år mottok biblioteket 690 bøker som gave fra British Council. Og nylig fikk Mahmoud en henvendelse fra det internasjonale Røde Kors om at de også skal donere en boksamling verdt ca 4000 amerikanske dollar. Boksamlingen i GHSL er nyttig for blant annet medisinstudenter, som også bruker biblioteket en god del.

Erfaren stab

Stabilt og godt personale er avgjørende for å kunne levere gode tjenester og utvikle tilbudet. Mahmoud Abu Amer har ledet biblioteket helt fra det ble gjenoppbygget som hovedsakelig digital tjeneste for sju år siden. Han tar også de kreative grepene for å videreutvikle tjenestene.

Blant utfordringene nå er å tilby sikker innlogging til Hinari nærmest mulig der legene jobber. Mange kommer til biblioteket for å få tilgang til ressursene, men i en hektisk klinisk hverdag kan avstand spille en stor rolle. Med god datakunnskap og kreativ tenkning jobber Mahmoud med andre i det palestinske helseministeriet for å finne gode løsninger.

De to bibliotekarene Majda Sabah og Shaimah Al-Shareef jobber daglig i GHSL med publikumsretta tjenester. Begge to har vært ved biblioteket lenge, og kjenner både brukerne sine og samlingen godt.

Mahmoud Abu Amer er prosjektkoordinator og en avgjørende brikke for at helsefagbiblioteket i Gaza har lykkes så godt. (Foto: GHSL)

Året som kommer

Samarbeidet mellom BF, bistandsorganisasjonen NORWAC og GHSL fortsetter på samme gode måte som før. De lokale myndighetene i Gaza dekker utgiftene til bibliotekrommet, teknisk utstyr, inventar og delvis lønnsutgifter. Donasjonene fra Norge dekker resterende lønnsutgifter, internett og Hinari-abonnement, samt noen andre utgifter.

Nå må det legges til at de lokale palestinske myndighetene har kronisk for lite penger til å dekke alle utgifter til helsevesen, skoler, bibliotek, osv. Lønninger til personale blir ikke utbetalt flere måneder hvert år. Så sent som 12. desember i år meldte Mahmoud at det var generalstreik i all offentlig virksomhet i de palestinske områdene «fordi myndighetene ikke har betalt lønninger slik de har lovet de ansatte». Det stabile økonomiske tilskuddet fra Norge bidrar derfor ikke bare til å utvikle biblioteket videre, men gir også mer økonomisk trygghet for de ansatte.

GHSL ser nå ut til å ha grei økonomi gjennom 2018. Men donasjonene er avgjørende for å sikre stabil drift for mer enn ett år av gangen. Hvert vippset beløp i dag betyr mye for tryggheten til våre kollegaer i Gaza.


Støtt BFs bibliotekprosjekt i Gaza: