Stipend for BF-medlemmer

Trenger du oppdatering? Søk BF-stipend – hele året!

Hvis du tenker at det er på tide med litt faglig oppdatering, men trenger penger for å gjøre noe med det, kan BFs stipendordning være til hjelp. Det kan handle om alt fra å gjennomføre et utviklingsprosjekt lokalt via deltakelse på arrangementer og studieturer til kurs og videreutdanning. Kanskje er det noe du finner på sjøl og som du har lyst til å gjennomføre for å se om det fungerer eller kanskje dreier det seg om å delta på noe som andre arrangerer. Du kan rett og slett søke om BF-stipend til alt som du mener kan gjøre deg til en dyktigere bibliotekar.

BFs stipendordning skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt m.m. Dette gjelder også for utgifter i forbindelse med digitale kurs og arrangement.

Når bør jeg søke?

Du kan søke om stipend når det måtte passe deg, og søknadene vurderes etter hvert som de kommer inn. Det er altså ingen generell søknadsfrist, men søknader som gjelder konferanser og seminarer, må sendes i god tid, helst to måneder i forkant slik at vi rekker å vurdere søknaden før aktiviteten gjennomføres. Søknad om støtte til studier må normalt være mottatt innen 1. februar/1. september i det semestret søknaden gjelder.

Må jeg være medlem?

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend, og du må sende individuell søknad, også hvis du samarbeider med andre medlemmer om et prosjekt, en studietur e.l.

Hvordan vurderer BF søknadene?

Søknaden vil vanligvis bli vurdert av forbundsstyrets arbeidsutvalg. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av hva pengene skal brukes til og en oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. Du kan ikke regne med å få fullfinansiert aktiviteten du søker om støtte til. Støtte til studier er begrenset til kr 3500,- pr. semester.

Aktiviteter og tiltak som arbeidsgiveren din tar initiativ til og som det er rimelig å forvente at arbeidsgiveren også finansierer, kan du ikke regne med å få BF-stipend til.

Hvis flere medlemmer søker om støtte til deltakelse på samme arrangement, vil medlemmer som ikke har mottatt stipend tidligere bli prioritert. Hvis det ikke er mulig å prioritere ut fra dette, vil det kunne bli foretatt loddtrekning.

Fra tid til annen lyser Bibliotekarforbundet ut egne stipend til utvalgte hendelser/aktiviteter. Da vil det ofte være egne retningslinjer som gjelder, og det blir det informert om i utlysningen.

Hva gjør jeg når stipendet er brukt?

Etter det du skulle bruke stipendet til er gjennomført, skal du sende en kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt. Det er ikke nødvendig å sende inn kvitteringer, billetter osv. Vi oppfordrer deg også til å dele erfaringene dine med andre BF-medlemmer ved å skrive en artikkel til Bibliotekaren eller bibforb.no.

Søknad sendes til bf@bibforb.no