Kontakt BF

Besøksadresse:
Øvre Vollgt 11, Oslo (mellom Stortinget og Akershus festning)

Postadresse:
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Tlf.:  48 02 09 00

E-post: bf@bibforb.no

Ansatte i sekretariatet

Bibliotekarforbundets organisasjonsnummer: 975 890 988

BF på Facebook Twitter LinkedIn

Fakturaadresse:
Firmaer som skal fakturere Bibliotekarforbundet kan velge mellom følgende alternativ:

1: Elektronisk faktura
Bibliotekarforbundet er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til mottaker fra AutoInvoice eller andre aksesspunkt knyttet til PEPPOL. I PEPPOL i Norge benyttes fakturaformatet EHF.

Elektronisk fakturaadresse: 9908: 975890988

2: Faktura sendt pr epost:
Dersom epost benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til Bibliotekarforbundet på følgende adresse:
invoice.135673@vismabpo.no

3: Faktura sendt pr. post:
Bibliotekarforbundet – 135673
c/o Visma Services Norge AS
Postboks 6599
7439 Trondheim