Trøndelag BF

Fylkeslaget dekker både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. I disse fylkene finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskoler, universitet, fagbibliotek, BIBSYS og i sykehus.

Morten Olsen Haugen er fylkesleder i Trøndelag BF. (Foto: Erling Bergan)

Fylkeslagets leder:
Morten Olsen Haugen
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon:  41 51 76 33
Send epost

Årsmøter og kickoff
Fylkeslagenes årsmøter finner som regel sted i februar eller mars. Der velges fylkeslagets styre. Alle medlemmer i Trøndelag BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon.

Oversikt over kommende kurs og møter

I tillegg til årsmøtet kan fylkeslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange fylkeslag har også egne “kick-off”-arrangement, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig.

Tidligere årsmøter:
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2019
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2018
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2017
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2016
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2015
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2014
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2013