Tips om pressemeldinger

Ønsker du å slå tilbake et budsjettkutt i kommunen din? Vil du ha gjennomslag for et nytt bibliotekbygg? Fortelle om strålende framgang? Eller protestere mot en dårlig stillingsutlysning? Her er tipsene til å lage en god pressemelding.

preview_COLOURBOX15511446Du vet best hva saken dreier seg om. Og du vet best hvordan du selv liker å skrive. Men her er noen tips som kan bidra til å løfte pressemeldingen din og komme gjennom nåløyet i en redaksjon:

Det viktigste:

 • Max 1 A4-side
 • Det viktigste først
 • Skriv enkelt
 • Word-fil
 • Bilder
 • Kontaktinfo

Litt mer utfyllende:

 • En pressemelding bør ikke være lengre enn en A4-side.
 • Minst mulig formattering i teksten. Lag en word-fil, ikke bruk pdf.
 • Overskriften bør være kort og fengende, men ikke love mer enn teksten gir grunnlag for.
 • Ingressen skal oppsummere saken raskt og effektivt. Forsøk å se saken fra utsiden: Hva er viktigst, sett fra leserens synspunkt?
 • I ingressen, eller tidlig i hovedteksten, bør du ha forankret saken: hvem, hva, når, hvor, hvorfor.
 • De viktigste poengene bør komme tidlig i teksten. (Pressa kutter ofte fra bunnen dersom de ikke kan ta med alt.)
 • I ett av de første avsnittene bør leseren få svar på spørsmålet: Hva betyr dette for meg?
 • Skriv enkelt og forståelig. Unngå vanskelige ord og forkortelser.
 • Hold fokus på én problemstilling.
 • Knytt ditt budskap til noe dagsaktuelt i nyhetsbildet, det kan gi deg lettere innpass.
 • Hva kan gjøre stoffet interessant for målgruppa du ønsker å nå? (Spør deg selv mens du skriver: Hvorfor skulle noen bry seg?)
 • Fortell gjerne med tall og fakta, som er offentlig tilgjengelig eller kan dokumenteres.
 • Er saken din nasjonal, med lokale konsekvenser, bør du ha med lokale eksempler.
 • Bruk sitater, fra deg selv eller andre. Få med riktig stillingsbetegnelse/verv.
 • Er saken din kritisk til et forslag/tiltak/vedtak: Si tydelig på hva som bør gjøres, og hvem som bør gjøre det, gjerne med en utfordring.
 • Er saken din positiv: Unngå selvskryt. Forklar saken, la positiv omtale komme med sitat fra folk «utenfor», eller fra statistikk.
 • Nederst: kontaktinformasjon til deg og eventuelt ytterligere en som kan uttale seg om saken. Navn, telefonnummer og e-postadresse.

Når du skal sende pressemeldinga:

 • Skriv hele teksten inn i selve eposten, i tillegg til at du vedlegger en word-fil med samme innhold.
 • Send gjerne med bilder. Gjerne i to formater: trykkvalitet og web-kvalitet. Husk å oppgi opphavsrett, evt CC-lisens. Har du ikke selv rettigheter til et bilde, må du avklare dette før bildet sendes til pressa.
 • Du kan legge ved lenke til nettressurser for mer og utfyllende informasjon.
 • Velg tidspunkt: Som regel jo før jo bedre. Og husk at en pressemelding alltid kan bli bedre, men at godt nok er godt nok.
 • Velg lokale media når saken er lokal.
 • Send pressemeldinga til redaksjonens epost-adresse, eller eventuelt til en navngitt journalist om du kjenner vedkommende.
 • Ring gjerne til redaksjonen dagen etter, og spør om pressemeldinga er mottatt og om de trenger mer informasjon.
 • Dersom pressa tar kontakt: Ha et ekstra poeng på lager, ha et eksempel å trekke fram, ha en god formulering å bruke.
 • Send kopi av pressemeldinga til både BF (bf@bibforb.no) og BFs redaktør (erling.bergan@bibforb.no). Saken kan fortjene et oppslag på BFs nettsider eller i Bibliotekaren, med spredning gjennom sosiale medier. Og den kan brukes som del av utspill fra BF sentralt.

Andre momenter:

 • Kanskje en pressemelding kan gjøres om til et leserinnlegg?
 • Kanskje en halvskrevet pressemelding kan brukes videre av BF sentralt?
 • Kanskje du kan lage deler av et tekstgrunnlag for et utspill fra BF sentralt?