Tips om leserinnlegg

Du vet best hvordan du selv liker å skrive. Men her er noen tips som kan bidra til å løfte leserinnlegget ditt og få det gjennom nåløyet i en redaksjon.

LeserinnleggDet viktigste:

 • Bestem innhold før form
 • Skriv kort og enkelt
 • Word-fil
 • Bilde av deg selv
 • Kontaktinfo

Litt mer utfyllende:

 • Et leserinnlegg bør ikke være lengre enn en A4-side.
 • Kontakt gjerne debatt-redaktøren på forhånd. Undersøk evt maksimumlengde på leserinnlegg.
 • Ikke send samme innlegg til konkurrerende medier.
 • Redaksjoner kan forkorte innlegg som de finner for lange.
 • Det kan være kø for å få leserinnlegg på trykk.
 • Det er ikke uvanlig å få leserinnlegg refusert.
 • Minst mulig formattering i teksten. Lag en word-fil, ikke bruk pdf.
 • Finn først ut hva du vil si, før du finner ut hvordan du vil skrive det.
 • Hva kan gjøre stoffet interessant for leserne? Spør deg selv mens du skriver: Hvorfor skulle noen bry seg?
 • Skriv enkelt og forståelig. Unngå vanskelige ord, forkortelser og intern sjargong.
 • Overskriften bør være kort og fengende, men ikke love mer enn teksten gir grunnlag for.
 • Unngå ironi, det fungerer sjelden skriftlig.
 • Hvis du påpeker noe du er imot, fortell hva du vil gjøre i stedet.
 • Hold fokus på én problemstilling.
 • Har du flere argumenter, bør ikke alle komme i samme avsnitt.
 • Bruk gjerne eksempler, tall og fakta, men bare når de er offentlig tilgjengelig eller kan dokumenteres.
 • Forsøk å se saken fra utsiden: Hva er viktigst, sett fra leserens synspunkt?
 • Hovedpoenget ditt bør presenteres tidlig i teksten.
 • Om du skriver alene, la noen andre lese gjennom og si hva de synes om teksten før du sender den til media.
 • Nederst: kontaktinformasjon til deg. Navn, telefonnummer og e-postadresse.

Når du skal sende leserinnlegget:

 • Skriv hele teksten inn i selve eposten, i tillegg til at du vedlegger en word-fil med samme innhold.
 • Send med bilde av deg selv i trykkvalitet. Husk å oppgi opphavsrett, evt CC-lisens. Har du ikke selv rettigheter til et bilde, må du avklare dette før bildet sendes til pressa.
 • Du kan legge ved lenke til nettressurser for mer og utfyllende informasjon.
 • Send leserinnlegget til redaksjonens epost-adresse, eventuelt til epost-adressa til en egen debattredaksjon.
 • Ring gjerne til redaksjonen dagen etter, og spør om innlegget er mottatt og om de vil vurdere det for trykking.
 • Send kopi av innlegget til både BF (bf@bibforb.no) og BFs redaktør (erling.bergan@bibforb.no). Saken kan fortjene et oppslag på BFs nettsider eller i Bibliotekaren, med spredning gjennom sosiale medier. Og den kan brukes som del av utspill fra BF sentralt.

Andre momenter:

 • Kanskje et leserinnlegg kan gjøres om til en pressemelding?
 • Kanskje et halvskrevet leserinnlegg kan brukes videre av BF sentralt?