Østfold BF

I fylkeslaget i Østfold finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskole og fagbibliotek.

Fylkeslagets leder:
Camilla Paulsen
Fredrikstad bibliotek
Telefon: 41 61 92 74
Send epost

Årsmøter og kickoff
Fylkeslagenes årsmøter finner sted i februar eller mars. Her velges fylkeslagets styre. Medlemmer vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslag arrangere medlemsmøter om ulike tema.

Oversikt over kommende kurs og møter

Mange fylkeslag har egne kickoff-arrangement om høsten, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig. Også datoer for planlagte kickoff-arrangementer vil annonseres på våre nettsider.

Årsmøter:

2018:

2017:

2016:

2015: