Nordland BF

I Nordland finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskole, Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregistrene, Fylkesmannen og i museer.

Grete Gløsen Josefsen

Grete Gløsen Josefsen er fylkesleder i Nordland BF. (Foto: Kristin Strøm).

Fylkeslagets leder:
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon: 95 06 65 26
Epost: Send epost

Årsmøter og kickoff
Fylkeslagene avholder årsmøte hver vinter, innen 15. mars. Der velges fylkeslagets styre. Medlemmer i Nordland BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon.

Oversikt over kommende kurs og møter

I tillegg til årsmøtet kan fylkeslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange fylkeslag har også egne kick-off-arrangement, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig.

Tidligere årsmøter:

Referat årsmøte Nordland BF 2019
Referat årsmøte Nordland BF 2018
Referat årsmøte Nordland BF 2017
Referat årsmøte Nordland BF 2016
Referat årsmøte Nordland BF 2015
Referat årsmøte Nordland BF 2014
Referat årsmøte Nordland BF 2012
Referat årsmøte Nordland BF 2011
Referat årsmøte Nordland BF 2010