Hedmark og Oppland BF

I fylkeslaget finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskole, fagbibliotek, m.m.

Vegard Gundersen er fylkesleder i Hedmark/Oppland BF. (Foto: Erling Bergan)

Fylkeslagets leder:
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon: 97 75 02 68
Send epost

Årsmøte og kickoff
Fylkeslagenes årsmøter finner sted i februar eller mars. Her velges fylkeslagets styre. Medlemmer i Hedmark og Oppland BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslag arrangere medlemsmøter om ulike tema.

Oversikt over kommende kurs og møter

Mange fylkeslag har egne kickoff-arrangement om høsten, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig. Også datoer for planlagte kickoff-arrangementer vil annonseres på våre nettsider.

Årsmøte 2018:
22. februar kl. 10.00 på Lillehammer bibliotek.

Tidligere årsmøter:
Årsmøteprotokoll Hedmark Oppland BF 2017
Årsmøteprotokoll Hedmark Oppland BF 2016
Årsmøteprotokoll Hedmark Oppland BF 2015