Finnmark BF

Finnmark er Norges største fylke i areal, og det minste i folketall. Det er imidlertid ikke Bibliotekarforbundets minste fylkeslag. I Finnmark er det BF-medlemmer i både folkebibliotek, fylkesbibliotek, høgskole, bokbuss, videregående skoler og Sametinget.

Fylkeslagets leder:

Øystein A. Dahl

Øystein A. Dahl er fylkesleder i Finnmark BF. (Foto: Kristin Strøm)

Øystein A. Dahl
Finnmark fylkeskommune
Telefon: 47417270

Send epost

Årsmøte
Fylkeslagenes årsmøter finner sted i februar eller mars. Her velges fylkeslagets styre. Alle medlemmer i Finnmark BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslag arrangere medlemsmøter om ulike tema.

Oversikt over kommende kurs og møter

Mange fylkeslag har kickoff-arrangement om høsten, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig. Også datoer for planlagte kickoff-arrangementer vil annonseres på våre nettsider.

Tidligere årsmøter:

Årsmøteprotokoll Finnmark BF 2019
Årsmøteprotokoll Finnmark BF 2018 
Årsmøteprotokoll Finnmark BF 2017
Årsmøteprotokoll Finnmark BF 2016
Årsmøteprotokoll Finnmark BF 2015