Akershus BF

Akershus er et av BFs største fylkeslag. I fylkeslaget finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, fagbibliotek, sykehus, museer og private bedrifter.

Helena Huse

Helena Huse er fylkesleder i Akershus BF. (Foto: Kristin Strøm).

Fylkeslagets leder:
Helena Huse
99 52 39 93
Send epost


Øvrige styremedlemmer:

Helene Nyen
Telefon: 99 01 15 32
helene.nyen@asker.kommune.no

Helene Fagerhus
Telefon: 98 62 68 45
helenefagerhus@hotmail.com

Vanja Øyrås (vara)
90 96 55 16
vanoyras@gmail.com

Beate Nes (vara)
99 24 36 64
beate.nes@ullensaker.kommune.no


Årsmøter og kickoff

Årsmøter
Fylkeslagenes årsmøter finner sted i februar eller mars. Her velges fylkeslagets styre. Medlemmer i Akershus BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslag arrangere medlemsmøter om ulike tema.

Oversikt over kommende kurs og møter

Kickoff
Mange fylkeslag har egne kickoff-arrangement om høsten, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene, og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig.

Tidligere årsmøter:
Protokoll årsmøte Akershus BF 2018
Protokoll årsmøte Akershus BF 2017
Protokoll årsmøte Akershus BF 2016
Protokoll årsmøte Akershus BF 2015