Fylkeslag

Hvert fylkeslag har sin egen side på nettsidene, der du finner kontaktinformasjon. Du kan også finne møteinnkallinger, årsmøtereferater og andre dokumenter av interesse for deg som er medlem i fylkeslaget.

Samling fylkeslag 2018

Samling for fylkeslagene i 2018 (Foto: Jannicke Røgler)

Som medlem av Bibliotekarforbundet er du automatisk medlem av et fylkeslag. Hvert av disse fylkeslagene dekker ett eller flere fylker.

Yrkesaktive medlemmer hører til i det fylkeslag som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det fylkeslag som dekker stedet der de bor.

Fylkeslagene avholder årsmøte hver vinter innen 15. mars. Der velges fylkeslagets styre. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema, og mange fylkeslag har også «kick-off»-arrangementer, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene, og ser på hvordan lokale forhandlinger kan forberedes og gjennomføres best mulig.

Klikk på hvert enkelt fylkeslag for å komme videre til fylkeslagets egen side

Finnmark

Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon: 91 59 65 70
finnmark@bibforb.no

Troms

Astrid Johanna Sømhovd
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Telefon:   93 46 46 50
troms@bibforb.no

Nordland

Liv Idun Alstad
Bodin videregående skole
Telefon: 97 56 09 36
nordland@bibforb.no

Trøndelag

Morten Olsen Haugen
Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 41 51 76 33
trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal

Claus Christian Hansen
Sunndal folkebibliotek
Telefon: 94 19 49 63
moreogromsdal@bibforb.no

Sogn og Fjordane

Anja Angelskår Mjelde
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Telefon: 99 25 73 56
sognogfjordane@bibforb.no

Hordaland

Trude Vaksdal
Arna vidaregåande skule
Telefon:    45 20 69 86
hordaland@bibforb.no

Rogaland

Silje Helgevold
Sandnes bibliotek
Telefon: 95 79 20 94
rogaland@bibforb.no

Agder

Kasper Vejen
Statped Kristiansand
Telefon: 41 93 16 04
agder@bibforb.no

Telemark

Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon: 93 21 58 41
telemark@bibforb.no

Vestfold

Susanne B. Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon: 95 12 28 66
vestfold@bibforb.no

Østfold

Camilla Paulsen
Fredrikstad bibliotek
Telefon: 41 61 92 74
ostfold@bibforb.no

Buskerud

Anne Marie Bekk
Drammen bibliotek
Telefon: 90 53 20 19
buskerud@bibforb.no

Hedmark/Oppland

Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon: 97 75 02 68
hedmarkogoppland@bibforb.no

Oslo

Snorre Håkonsen
Deichman – Pasientbiblioteket Rikshospitalet
Telefon:  97 16 62 87
oslo@bibforb.no

Akershus

Helena Huse
Skedsmo videregående skole
Telefon: 99 52 39 93
akershus@bibforb.no