Nordland BF

I Nordland finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskole, Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregistrene, Fylkesmannen og i museer.

Fylkeslagets leder:
Sissel Anita Holtet
Nordland fylkesbibliotek, avd. Narvik
Telefon: 971 91 833
Epost: Send e-post

Årsmøter og kickoff
Distriktslagene avholder årsmøte hver vinter, innen 15. mars. Der velges fylkeslagets styre. Medlemmer i Nordland BF vil få en e-post med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon.

Oversikt over kommende kurs og møter

I tillegg til årsmøtet kan fylkeslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange fylkeslag har også egne kickoff-arrangementer, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig.

Referat fra siste årsmøte