Finnmark BF

I Finnmark finner vi BF-medlemmer i både folkebibliotek, fylkesbibliotek, høgskole, bokbuss, videregående skoler og Sametinget.

Distriktslagets leder:
Øystein A. Dahl
Finnmark fylkeskommune
Telefon: 474 17 270

Send e-post

Årsmøte
Distriktslagenes årsmøter finner sted i februar eller mars. Her velges distriktslagets styre. Alle medlemmer i Finnmark BF vil få en e-post med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne distriktslagets leder for mer informasjon. I tillegg til årsmøtet kan distriktsslaget arrangere medlemsmøter.

Oversikt over kommende kurs og møter

Mange distriktslag har avspark-arrangementer om høsten, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig. Også datoer for planlagte kickoff-arrangementer vil annonseres på våre nettsider.

Referat fra siste årsmøte

Øystein A. Dahl er distriktslagsleder i Finnmark BF.