Ola Eiksund er ny leder av Bibliotekarforbundet

Landsmøtet i Bibliotekarforbundet ble gjennomført 23.-24. november på Gardermoen og landsmøtedelegatene ga sin tillit til Ola Eiksund. Landsmøtet valgte også forbundsstyret som sammen med Ola Eiksund skal lede forbundet gjennom de neste tre årene.

Fornyet tillit og noe nytt i forbundsstyret

Elisabeth Reinertsen som har satt en periode som fast medlem i styret og en periode som vara ble valgt som nestleder til forbundsstyret. Samtidig var det flere i forbundsstyret som tok gjenvalg og fikk fornyet tilliten av landsmøtet. De øvrige styremedlemmene er Ørjan Person, Miriam Bakkeli, Glenn Karlsen Bjerkenes, Linda Rasten og Rune Nygård Haug. Av disse er Haug nykommeren i forbundsstyret.

Varamedlemmer til styret er Monica Skybakmoen, Åse Hansen, Malin Kvam, Siv Christine Bjørang Jørstad og Sara Røddesnes.

Det nye forbundsstyret i Bibliotekarforbundet, valgt på landsmøtet fredag 24. november. Bakerst fra høyre: Ørjan Person, Monica Skybakmoen (1.vara), Elisabeth Reinertsen (nestleder), Ola Eiksund (forbundsleder), Miriam Bakkeli, Glenn Karlsen Bjerkenes. Foran fra høyre: Malin Kvam (3. vara), Rune Nygård Haug, Linda Rasten, Åse Hansen (2. vara), Siv Christine Bjørang Jørstad (4. vara) og Sara Røddesnes (5. vara).