Nytt notat: Hvordan forsterkes skolebibliotekarens rolle i fagfornyelsen?

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet fra og med august 2020. Samtidig blir også skolebibliotekarenes rolle forandret.

Med det nye notatet om skolebiblitotekarens rolle håper Bibliotekarforbundet å kunne gi skolebibliotekarer et verktøy i arbeidet fremover.

– Vi ser at mange skolebibliotekarer sliter med at skoleledere, opplæringsavdelinger og politikere ikke forstår bibliotekarenes kompetanse og hvordan de kan bruke bibliotekaren i undervisningen. Derfor tror vi det er strategisk lurt med et eget dokument skolebibliotekarer kan bruke overfor politikere og skoleledere, sier skolebibliotekansvarlig i Bibliotekarforbundet og avdelingsbibliotekar ved Jåttå videregående skole Kathrin Kvilstad.

Kvilstad har utarbeidet notatet i samarbeid med Øystein Dahl, leder ved skolebiblioteket på Hammerfest videregående skole og Frøydis Totland, avdelingsleder ved Alta videregående skole.

Les og last ned notatet