Nytt medlemstilbud: Advokathjelp i privatsaker fra Bratteng

Nå får alle medlemmer i Bibliotekarforbundet rett til én times gratis «juridisk førstehjelp» hos firmaet Advokat Bratteng – i tillegg en rekke andre gunstige betingelser.

Bibliotekarforbundet har inngått en avtale med Advokat Bratteng. Advokat Bratteng er firma som ble etablert av Ken Roger Bratteng i 2015. Han har tidligere jobbet som advokat i fagforening i flere år.

Som en del av den nye avtalen får du en times gratis juridisk førstehjelp, som innebærer råd og veiledning i private saker. I tillegg får du en gunstig pris hvis du trenger videre oppfølging i saken.

Advokatene er lett tilgjengelige til enhver tid og terskelen for å ta kontakt skal være lav: Råd og veiledning kan bli gitt både over telefon, e-post, chat, videomøte eller ved fysisk møte på advokatkontoret. 

– Avtalen vi har inngått med Bibliotekarforbundet innebærer at medlemmene kan ta kontakt med oss om alle type saker, og det løper ingen kostnader uten at vi har avtalt at det skal opprettes et oppdrag utover rådgivningen, som er gratis. Men dersom saken gjelder arbeidsforholdet, skal medlemmet ta kontakt med forbundet for å få råd og veiledning gjennom de ansatte der, sier Ken Roger Bratteng. 

Typiske rettsområder medlemmer tar kontakt om er bolig, bil, forsikring, personskade, familie og arv. På flere av disse områdene vil det også være mulig å få dekket advokatomkostninger på medlemmenes egne forsikringer, og Bratteng hjelper alltid til med å søke om dette, når det er mulig, påpeker Ken Roger Bratteng.

Hva vektlegger dere når man tar kontakt med dere? 

– Vi ønsker å sikre de som tar kontakt med oss en trygg kundereise gjennom hele prosessen. De som tar kontakt om en sak står ofte i en vanskelig situasjon. Derfor er vi i tillegg til å gi god faglig veiledning til medlemmet, opptatt av at medlemmet blir godt ivaretatt. Vi har god erfaring med å ivareta medlemsavtaler og ønsker å tilby høy grad av kundeservice.

Ta kontakt med Advokat Bratteng!

Fakta om den nye avtalen 

  • Medlemmer kan benytte seg av juridisk førstehjelp i et ubegrenset antall private saker i løpet av året. 
  • Gjelder saken arbeidsforholdet ditt, skal du henvende deg direkte til forbundet for rådgivning i første omgang.  
  • Ved behov for advokathjelp utover juridisk førstehjelp, tilbys medlemmer av Bibliotekarforbundet rabattert timesats tilsvarende den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats – for tiden 1.356 kroner inkludert moms