BFs forhandlingshefte

Forhandlinger er det viktigste BF gjør. I forhandlinger synliggjør vi hvor viktige bibliotekarer er. Tillitsvalgte og medlemmer har mye erfaringer og kunnskap. Den nye utgaven av forhandlingsheftet bidrar til å gjøre dere enda bedre forberedt til de lokale lønnsforhandlingene.

BFs lønnspolitikk og vår vedtatte lønnspolitiske strategi slår fast at bibliotekarer skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse,
funksjon og ansvar. Så er det i de lokale forhandlingene at tillitsvalgte utformer mye av dette i praksis.

I forhandlingsheftet er det blant annet en tipsliste til lokale forhandlinger. Der finner du kortfattet info om innsamling av data, drøftingsmøte, utforming av krav, forhandlingsdelegasjon, gangen i forhandlingene, særmøter, strategi i forhandlingene, protokoll og evaluering. Heftet inneholder også egne avsnitt om det enkelte tariffområde, og avsluttes med en liten tariffordbok (hva betyr egentlig «overheng» og «lønnsglidning»?) og et årshjul.

Ta kontakt med BFs sekretariat om du trenger papirutgaven. Eller les heftet her