Ny tillitsvalgtkonferanse i november: Se de første programpostene!

18.-19. november arrangerer Bibliotekarforbundet tillitsvalgtkonferanse i Tønsberg med temaet bærekraft. Meld deg på nå!

Tradisjonen tro inviterer vi i høst til en todagerskonferanse for våre tillitsvalgte. Temaet for årets konferanse er bærekraft – i arbeidslivet og i bibliotekene, og de første programpostene er nå på plass:

  • Biblioteksjefen i Roskilde, Christian Lauersen, forteller om en ny, dansk rapport som skal gi bibliotekene bedre politiske argumenter for hånden. Rapporten ser nærmere på hvilken betydning biblioteket har som samfunnsaktør ut fra andre mål enn besøk og utlån, og rapporten har fått mye oppmerksomhet både i Danmark og internasjonalt.
  • Hvordan gjør vi norsk arbeidsliv mer bærekraftig – og hva vil det kreve av oss? BFs hovedorganisasjon Unio jobber for grønnere tariffavtaler. Hva betyr dette i praksis? Vi inviterer til panelsamtale om bærekraft i arbeidslivet med representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden – i tillegg til forbundsleder Veronicha Angell Bergli.
  • Hvordan kan tillitsvalgte jobbe med bærekraft på arbeidsplassen? Vi arrangerer en egen workshop for tillitsvalgte under ledelse av Anne Karin Sæther fra Footprint.

    Biblioteksjef i Roskilde Christian Lauersen gjester BFs tillitsvalgtvalgtkonferanse.

Du kan også høre mer om arbeidet med Norsk Bibliotekforenings kart over bibliotekenes bidrag til bærekraftmålene, Unio og Bibliotekarforbundets bærekraftpolitikk og mye mer!

Vil du få med deg konferansen? Tillitsvalgtkonferansen er åpen for påmelding!

BF tilbyr også ledersamling og kurs i presentasjonsteknikk i høst – meld deg på nå!

I tillegg til tillitsvalgtkonferanse arrangerer BF både en egen ledersamling og et kurs i presentasjonsteknikk i høst. Kursene og konferansene våre er som alltid gratis for våre medlemmer og vi dekker reise og opphold til fysiske kurs.