Ny runde med mentorordning

For tredje gang inviterer Bibliotekarforbundet bibliotekledere til å delta i mentorordningen.

Programansvarlig Linda Rasten. Foto: Ilja C. Hendel

Er du fersk i lederrollen? Driver du et bibliotek på egenhånd? Eller er du en bibliotekleder med noen års erfaring, som ønsker å bidra til å heve andres kompetanse?

Da inviterer vi deg til å delta i BFs populære mentorordning, som nå er åpen for påmelding.

Mentorordningen ble lansert i 2019, etter modell fra Dfø (tidligere Difi). I ordningen kobles ledere på ulike nivåer sammen, for å møtes til samtaler et antall ganger i løpet av et år. Målet er at mentorprogrammet skal styrke relasjonene på tvers av bibliotek, gi rom for erfarings- og kompetansedeling blant ledere, og være et positivt bidrag til utviklingen av bibliotekfeltet.

Mye takknemlighet

BF har gjennomført to runder av ordningen, og andre runde ble avsluttet i januar. Tilbakemeldingene så langt har vært svært gode, forteller programansvarlig Linda Rasten.

– Det er mye takknemlighet for at ordningen finnes og deltakerne setter pris på at det gis en ramme de kan være i. Terskelen for å ta kontakt med andre på egenhånd kan være høy, men når du vet at personen har meldt seg til å delta i ordningen, så er det enklere å be om en samtale, sier hun.

– Og både ledere og mentorer sier at de får mye ut av samtalene. Det er en gjensidighet hvor begge parter lærer av hverandre.

Her kan du lese om to deltakeres erfaringer med å delta i mentorordningen

Ledere i alle deler av sektoren kan delta, og det er ikke et krav til medlemskap i Bibliotekarforbundet. Det er mulig å delta i flere runder. Det er også mulig å delta både som leder og mentor.

Les mer om ordningen og hvordan du melder din interesse for å delta her

Frist for å søke er 25. mars 2022.