Ny medlemsundersøkelse er sendt ut

Denne uken sendte vi ut medlemsundersøkelsen 2022 til alle yrkesaktive, ikke yrkesaktive og studentmedlemmer. Si din mening om BF!

Er du medlem av BF og tilhører kategoriene yrkesaktiv, ikke yrkesaktiv eller student? Da skal du ha fått tilsendt en medlemsundersøkelse på e-post onsdag 20. april. Undersøkelsen skal kartlegge hvordan du som medlem oppfatter BF, og hvordan du vurderer arbeidet forbundet gjør og tjenestene vi tilbyr. Dette er nyttig informasjon for oss i vårt videre arbeid.

Forrige medlemsundersøkelse ble gjennomført i 2017, til god respons. Noen av spørsmålene går igjen i årets undersøkelse, dette er for at vi skal kunne se endringer over tid.

Undersøkelsen tar kun 10-15 minutter å besvare. Vi håper du tar deg tid til å svare – din mening er viktig for oss!

Har du ikke fått undersøkelsen? Sjekk i spammappen eller kontakt oss på bf@bibforb.no