Margrethe Gaassand

Ny kommunikasjonsrådgiver i Bibliotekarforbundet

Margrethe Gaassand startet i stillingen som kommunikasjonsrådgiver for Bibliotekarforbundet 8. mai. Hun kommer direkte fra Pensjonistforbundet og har tidligere jobbet med interessepolitikk for en rekke organisasjoner, heriblant pasientorganisasjonen Norilco og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Margrethe er utdannet samfunnsviter og har lang fartstid fra ideell sektor. Hun har en variert kompetanse innen operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid og vil jobbe på alle Bibliotekarforbundets kommunikasjonsflater.

-Jeg gleder meg over å få jobbe for en sterk fagorganisasjon, og ser frem til å få ta del i forbundets kommunikasjonsarbeid for å sikre gode vilkår for bibliotekarene.

Fra juni blir Margrethe også redaktør for tidsskriftet Bibliotekaren. Har du ideer eller tips til Bibliotekarforbundet, nettsidene eller tidsskriftet, må du gjerne gi en lyd, kontaktinformasjon finner du her.