Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen i fire nye år

– Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet tirsdag 18. desember.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med partene i arbeidslivet og den signerte IA-avtalen for 2019-2022. Foto: (ASD)

Vi har levd med IA-avtaler siden 2001, men den nye fire-årige «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» er annerledes enn tidligere avtaler. Tidligere avtaler gjaldt bare IA-bedrifter, mens den nye avtalen gjelder hele arbeidslivet. Det vil si at alle virksomheter får tilgang til IA-avtalens virkemidler.

Unio-leder Ragnhild Lied er spesielt fornøyd med at forebyggingsperspektivet er godt integrert i avtalen.

–  Det nytter ikke å få ned sykefravær og frafall uten å aktivt og konkret jobbe med forebygging på den enkelte arbeidsplass. I denne avtalen er det lagt til rette for en stor satsing på arbeidsmiljøutfordringene i offentlig sektor, sier hun.

Målrettede virkemidler

Hun sikter spesielt til de såkalte bransjeprogrammene. Her kan man sette inn målrettede virkemidler mot sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

– Programmene gjør det mulig å målrette innsatsen mot de arbeidsplassene og yrkene med de tøffeste arbeidsvilkårene, og der behovet for å jobbe med de grunnleggende arbeidsmiljøutfordringene er størst, for eksempel i barnehager og i helsesektoren. Dette arbeidet skal være kunnskapsbasert og bygge på partssamarbeidet. Jeg har tro på at dette kan virke bedre enn den gamle avtalen. Nå skal pengene faktisk brukes direkte til forebygging ute på de enkelte arbeidsplasser, sier Lied.

Redusere sykefravær og frafall

Avtalen har to mål. Det ene er å få ned sykefraværet, som skal reduseres med 10 prosent basert på snittet i 2018. det andre er å redusere frafall, det vil si personer som ikke kommer tilbake i arbeid etter lang tids sykefravær.

– Det trengs nye virkemidler for å få ned sykefraværet. Dette er størst i offentlig sektor. Vi må være så ærlige å si at sykefraværet fortsatt er for høyt. At avtalen nå åpner for et langt større fokus på arbeidsmiljø og at en kan gå spesifikt til verks med bransjeprogrammer, er veldig lovende. Her ligger et veldig potensial til forbedring av arbeidsmiljøet. Men da må både tillitsvalgte og arbeidsgivere bruke mulighetene avtalen gir, sier Ragnhild Lied.

Ingen endring i sykelønnsordninga

Regjeringa har forpliktet seg på å ikke foreslå endringer i sykelønnsordninga. Dette er som i de tidligere IA-avtalene. I den nye avtalen er det lagt til en setning om at partene «kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn».

– Alle partene må være enige om det skal komme endringer. Nå har vi en trygg ramme rundt sykelønnsordninga, sier Ragnhild Lied.

Den nye IA-avtalen løper fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.