Ny bibliotekplan i Oslo lover bra, mener Deichman-sjefen

Biblioteksjef Knut Skansen er fornøyd med den nye "Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022" som byrådet behandler i dag torsdag 20. desember. - Målene som er satt for perioden er en videreføring av mange av målene fra forrige planperiode, men det legges spesielt vekt på barn og unge og på å nå nye brukere av biblioteket, sier han

Biblioteksjef Knut Skansen mener Oslos nye bibliotekplan vil tillate mer publikumsrettet arbeid lokalt. (Foto: Erling Bergan)

 

– Bibliotekplanen viser at Deichman har en aktiv eier i Oslo kommune, og at eieren vil bruke biblioteket som et sentralt virkemiddel for å gjøre Oslo til et bedre samfunn hvor alle føler mer tilhørighet, eierskap og engasjement — for fellesskapet og for eget liv, sier biblioteksjef Knut Skansen.

– Det er både inspirerende og utfordrende for oss som bibliotek å ha en aktiv eier. Vi får noe å strekke oss etter og planen gir vår utvikling retning og tempo, legger han til.

Besøk og utlån øker

Deichman driver 23 biblioteker i Oslo. I 2020 åpner Deichman Bjørvika, det nye hovedbiblioteket. Deichman Biblo Tøyen ble Årets bibliotek i fjor, for 2018 er Deichman Stovner blant de tre nominerte. Besøket har gått til værs, tre år på rad med besøksrekord – og i 2018 har også utlånet økt igjen etter år med svak nedgang.

– Planen tar utgangspunkt i at biblioteket må tilpasse seg utfordringer og utviklingen i samfunnet. Dette stiller krav til at vi må tenke nytt om kanaler, innhold og målgrupper. Planen tar innbyggernes behov på alvor og gjør at biblioteket hele tiden må forankre all utvikling og prioritering av ressurser i reelle brukerbehov. Disse behovene er i stadig endring og gjør at organisasjonen må innstille seg på stadig endring, sier Skansen.

Oslo i sterk vekst

Han vektlegger at planen tar utgangspunkt i at Oslo er en by med sterk vekst. Det pekes på flere steder i byen der det er naturlig å lage nye bibliotektilbud, som Hoff/Skøyen, Mortensrud, St.Hans-haugen og Økern/Hovinbyen. Planen tar også utgangspunkt i betydningen biblioteket har som møteplass og arena i lokalmiljøet.

Planperioden omfatter åpningen av det nye hovedbiblioteket og den store kapasitetsveksten dette representerer. Planen vektlegger også det store potensialet som ligger i å effektivisere driften av bibliotektjenestene fra Bjørvika og rulle ut tjenester lokalt. Dette vil tillate mer publikumsrettet arbeid lokalt.

Spesiell vekt på barn og unge

– Målene som er satt for perioden er en videreføring av mange av målene fra forrige planperiode, men det legges spesielt vekt på barn og unge og på å nå nye brukere av biblioteket. Vi har lykkes med dette de siste fire årene og den nye planen legger godt til rette for at utviklingen kan fortsette. Å fortsette langs disse sporene er viktig, men samtidig med et større fokus på utvikling i de deler av byen som er i endring. Planen er også mer utforskende i forhold til å arbeide med andre kanaler og tilbud utenfor det tradisjonelle bibliotekrommet. Det er spennende, avslutter Skansen.