Nervepirrende dansk meglingsinnspurt

Megling om ny overenskomst for offentlig ansatte i Danmark var inne i et avgjørende døgn i går. Da fagbevegelsen ved midnatt avviste arbeidsgivernes siste tilbud, benyttet forligskvinnen (tilsvarende den norske riksmegleren) sin rett til å pålegge partene å utsette varslet streik og lockout med nye 14 dager.

Et knippe BF-ere aksjonerer under årets forhandlinger for offentlig ansatte i Danmark. Lengst til venstre næstformand Jette Fugl, lengst til høyre formand Tine Segel med et godt grep rundt BFs røde fane.

Det ble ikke storstreik for offentlig ansatte i Danmark i dag. Det danske tariffoppgjøret for ansatte i staten, regioner og kommuner har vært i megling i fjorten dager. Hver eneste dag har det vært en rekke gatemarkeringer fra fagbevegelsen, til støtte for kravene om likelønn, betalt spisepause, med mer. Det danske Bibliotekarforbundet har vært svært aktive i mange byer. BF-leder Tine Segel og andre i hovedbestyrelsen er sett med BFs røde flagg på mange torg rundt i landet.

Norsk BF følger med

BF i Norge sendte i forrige uke en varm hilsen til det danske Bibliotekarforbundet. – Vi følger med på utviklingen i Danmark og håper dere får et godt resultat etter hvert, skriver Jannicke Røgler, som viser til at vårt eget hovedoppgjør nettopp har startet. – Vi håper på en mindre konfliktfylt forhandling hos oss, skriver hun.

– Det som er unikt er at vi står sammen på tvers av hele den danske fagbevegelsen, sier den danske BF-lederen Tine Segel. Hun peker på at kampen dreier seg om både lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår.

Oppgjør med innsparinger

– Men mer og mer ligner det på et oppgjør med arbeidsgivernes mangeårige press og innsparinger. Det opprinnelige slagordet var «nok er nok». Og det beskriver svært godt følelsen de danske offentlige ansatte har. I Bibliotekarforbundet mobiliserer vi og går i gatene for å demonstrere og aksjonere. Vår gamle fane er kommet frem, er foldet ut og står sammen med de andre organisasjonenes faner, sier Segel.

Hun viser til det andre slagordet for de offentlig ansattes kamp, #enløsningforalle, og at dette dreier seg om hvordan den danske modell på det offentlige arbeidsmarkedet skal utformes på en fremtidsrettet måte.

Knald-eller-fald

Utsettelsen på inntil 14 dager som statens megler nå har vedtatt, kan brukes til fulle, eller forsøkene på løsning kan oppgis før de fjorten dagene er over. Da kan det bli storstreik for offentlig ansatte i Danmark, med en varslet lockout fra arbeidsgiverne på enda flere arbeidstakere.

Forhandlingene har dermed skaffet seg litt tid og en ekstra tenkepause. – Men det er umiddelbart svært at se, at det skulle blive nemmere at nå en aftale i løbet af de næste to uger, eller at de knald-eller-fald forhandlinger, som forligsmanden har indkaldt til på fredag for alle grupper samtidig uden bagkant, skulle bringe en løsning på konflikten, skriver Berlingske Tidende i dag.

12. mai er ny d-dag

Danske BF skriver på sine nettsider at om det ikke lykkes partene å nå frem til en avtale, vil streiken bryte ut den 8. mai og lockouten tre i kraft fra den 12. mai. Hvis forhandlingene avsluttes uten resultat i løpet av de kommende 14 dager, vil konflikten imidlertid bli iverksatt på den femte dagen etter sammenbruddet.