– Nå må Oslo få fast biblioteksjef!

Kristin Danielsen sluttet som biblioteksjef i Oslo i fjor sommer, da hun ble direktør i Norsk Kulturråd. Men stillingen er fremdeles ikke utlyst. – Nå må de sette i gang prosessen, krever BF-leder Margunn Haugland.

Nye Deichman 2017-01 - Foto Jiri Havran Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Nye Deichman reiser seg i Bjørvika. Men biblioteksjefstillingen i Oslo er ennå ikke lyst ut etter at Kristin Danielsen sluttet i jobben sommeren 2016. (Foto Jiri Havran Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

Siden sommeren 2016 har Knut Skansen vært konstituert biblioteksjef i Oslo, i en situasjon som må betegnes som krevende. For det er ingen tvil om at arbeidet med det store prosjektet Nye Deichman i Bjørvika har store utfordringer og langsiktige perspektiver.

– Det er klart at Oslo nå mer enn noen gang trenger en biblioteksjef som ikke sitter på midlertidig kontrakt. En kort tenkepause om ulike sider ved tilsettingsprosessen kan sikkert forsvares. Men nå har det gått mer enn et halvt år. Det er ikke bra, sier Margunn Haugland. Hun registrerer utålmodighet også blant BFs medlemmer på Deichman.

Da biblioteksjefstillingen var ledig forrige gang, var det mye misnøye rundt ansettelsesprosessen. – Dersom Oslo kommune har trengt tida til å sikre en bedre ansettelsesprosess enn i 2013, er det bra. Men nå er det på tide å gå videre, sier Margunn Haugland.

Utfordringer for Deichman

Fredag 3. februar 2017 legges omsider grunnsteinen ned for det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Mange tiår med planer, skrinlagte planer og endring av planer er over. Det er ikke mer enn ett år siden store endringer i arealdisponering ble heftig debattert i Oslo bystyre. Nå bærer det imidlertid mot en lenge etterlengtet storstue for hovedstadens bibliotekbrukere, med åpning i 2020.

– Det er noen krevende år for ledelsen og de ansatte på Deichman. Felles forståelse for løsninger som blir valgt, peker langt framover i tid. I denne perioden må Oslo kommune ha en biblioteksjef som har ryggdekning for å tenke mer langsiktig enn en konstituering gjør, sier Bibliotekarforbundets leder. Hun etterlyser en redegjørelse om framdrift i prosessen fra direktør Hilde Barstad i Kulturetaten i Oslo kommune.