Går inn for å legge ned Bokbåten Epos i Møre og Romsdal

BF er kritiske til at kulturutvalget i Møre og Romsdal denne uken gikk inn for å legge ned bokbåttilbudet i fylket.

Etter 56 års drift kan bokbåten Epos ha lagt ut på sin siste reis i Møre og Romsdal. 11. november gikk Kultur- næring- og folkehelseutvalget inn for å legge ned bokbåttilbudet i fylket. Forbundsleder i Bibliotekarforbundet (BF) Jannicke Røgler er kritisk til innstillingen.

– Bokbåten er en institusjon langs kysten, som fortsatt er vital. Derfor er det urovekkende at Møre og Romsdal ønsker å avvikle bokbåten uten å ha noen planer for hvordan man skal erstatte den, sier Røgler.

I forkant av Kulturutvalgets behandling sendte BF og Norsk bibliotekforening et notat til fylkespolitikerne. Her påpekte de to organisasjonene at fylkeskommunen har ansvaret for å ivareta regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling, ifølge folkebibliotekloven. BF og NBF frykter at dette ikke blir tilfellet med fylkeskommunens nåværende tolkning av oppdraget.

I drift siden 1964
Bokbåten Epos la ut på sin første ferd i både Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane i 1964. Da hadde bokbåttjenesten vært i drift i Hordaland siden 1959. I 2014 besluttet Sogn og Fjordane å avvikle tilbudet. Ved en nedleggelse i Møre og Romsdal er det kun Hordaland (nye Vestland) som fortsatt vil ha et bokbåttilbud til sine innbyggere.

Det er imidlertid verdt å merke seg at kulturutvalget i Møre og Romsdal gikk inn for å videreføre driftsmidlene fra Epos til andre bibliotek- og litteraturformål:

«Vi føreset at midlar som har blitt brukt til drift av bokbåttenesta skal kome folkebiblioteka i kommunane og i områder der det er låg bibliotekdekning til gode gjennom utviklingsmidlar og litteraturformidlingstiltak,» heter det i innstillingen, som ble foreslått av Senterpartiet og som altså fikk flertall i utvalget. Utvalget stemte også for at fylkeskommunen skal innfri de kravene som stilles til drift og utvikling av bibliotek.

At fylkeskommunen ønsker å sette av bokbåtmidlene til bibliotek- og litteraturformål er et positivt signal, sier forbundsleder Jannicke Røgler. Hun mener likevel fylket mangler planer for hvordan de vil utvikle bibliotekene fremover.

– Både summen som skal benyttes til bibliotekutvikling og hvilke tiltak fylkeskommunen ønsker å prioritere trenger konkretisering. Med dagens situasjon er vi usikre på om bibliotektjenesten kommer til å holde et tilfredsstillende faglig nivå, sier hun.