MOOC – aktuelt for folkebibliotek?

Massive Open Online Courses - forkortet MOOC - er etter hvert kjent fra universitets- og høgskolesektoren. Men er det aktuelt for folkebibliotek? Liv Marit Hovtun Palm ser på mulighetene.

Liv Marit Hovtun Palm

Liv Marit Hovtun Palm er bibliotekar ved Deichmanske bibliotek, og deltaker i nettverket DUS – «Digital utvikling i storbybibliotek».

DUS-logo-web

Våren 2015 deltok jeg i LATINA-labs MOOC om e-læring. Motivasjonen var å se på om MOOC kan være aktuelt for folkebibliotek. MOOC står for Massive Open Online Courses.

LATINA-labs MOOC om e-læring
Høgskolen i Oslo og Akershus, LATINA-lab sitt MOOC gikk fra 2.mars til 1. juni 2015 etterfulgt av frivillig to-ukers sommerskole. (Jeg deltok ikke på sommerskolen.)
Kursets bestod av fem deler: Past-Now-Future, Audio-Visuals, Numericals, ePublish og Interact. Vi fikk både teoretisk og praktisk erfaring med blant annet å lage screencast med lyd og lage e-bok. Dessuten fikk vi innføring i hvordan man kan lage quiz og MOOC ved hjelp av WordPress.

Erfaring angående gjennomføring
For å fullføre et MOOC, er det viktig å få tilbakemeldinger underveis. Ellers er det fare for å falle av lasset ganske snart. Ideelt sett vil det være fint om flere kan ta et MOOC samtidig slik at man kan samarbeide og hjelpe hverandre underveis. Finnes det workshop i tilknytning til MOOC, vil det være fint å delta for å få bedre innføring og erfaring i å bruke verktøyene.

Tanker om MOOC i folkebibliotek
Det krever grundig planlegging når man skal lage et MOOC. MOOC skal inneholde tre deler, en formidlingsdel og en test (gjerne quiz) for å sjekke om man har fått med innholdet. Tilbakemelding på det man gjør, er den tredje delen. Det må være kvalitet i alle delene, og dette gjør at det er ressurskrevende å lage og å følge opp et MOOC. Derfor bør man vurdere grundig om det er hensiktsmessig å lage et helt MOOC. Men det kan være nyttig å se på om man kan bruke deler av MOOC-metodikken.
MOOC-norge
Opplærings- og instruksjonsvideoer
Etter min oppfatning kan små opplærings- og instruksjonsvideoer være aktuelt for folkebibliotek. Det kan være både til internopplæring av ansatte og brukerveiledninger for publikum. For ansatte kan det være fint å ha videoer tilgjengelige, for eksempel for å se hvordan man går fram for å søke etter forskjellige ting i bibliotekets databaser. Da kan man klikke på egnet video for å se hvordan man gjør det – og bare se på den biten som man vil lære mer om, når man har behov for det. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å lage en enkel quiz slik at man kan teste seg selv. Når det gjelder brukerne, kan man undersøke om de synes det vil være hensiktsmessig med instruksjonsvideoer til teknisk utstyr.

Mer om MOOC
Her er noen forslag til hvor man kan la seg inspirere:

http://www.mooc.no/
http://film.hioa.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-5/id762916/


#DUS – «Digital utvikling i storbybibliotekene» er et samarbeidsprosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket. DUS inkluderer Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand. Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2015.