– Misvisende påstander om norske bibliotekarer

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli er kritisk til fremstillingen av norske bibliotekarers holdninger i debatten om formidlingen av Harry Potter-bøkene.

Debatten har rast etter Aftenposten tidligere i januar skrev om enkelte bibliotekarers skepsis til å videreføre Harry Potter Book Night, et arrangement som mange norske bibliotek huser hvert år i februar.

Bakteppet for debatten er J. K. Rowlings omdiskuterte uttalelser om transpersoner og biologi i fjor høst.

I Facebook-forumet Kreativt Bibliotek reiste en bruker tidlig i januar spørsmålet om hvordan bibliotekarer skal forholde seg til at mange har reagert negativt på J.K. Rowlings ytringer: I hvilken grad skulle bibliotekene ta høyde for dette i forbindelse med årets Harry Potter Book Night?

Hen fikk en lang rekke svar, og etter at Aftenposten først omtalte noen av de mest kritiske røstene i tråden i sin artikkel, fulgte flere medier etter. I kjølvannet av denne dekningen har også flere reagert på det de mener er problematiske synspunkter fra norske bibliotekarer.

– Skill verk og kunstner
Tidligere kulturminister Trine Skei Grande ytret seg kritisk om de som viser motvilje mot å formidle Harry Potter-bøkene. Ifølge henne sliter de som ikke ønsker å formidle Rowlings litteratur med å skille mellom forfatter og verk.

«En håndfull bibliotekarer har gitt uttrykk for en uvanlig svak forståelse for bibliotekarprofesjonens rolle,» skrev Ragnar Audunson, professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, i Aftenposten 21. januar. BF-leder Veronicha Angell Bergli skrev samme dag en kommentar i Aftenposten der hun redegjorde for Bibliotekarforbundets syn på saken:

«Som bibliotekar kan man ikke selv kan velge hva man skal formidle på bakgrunn av personlige overbevisninger, dersom biblioteket har bestemt noe annet. Det er biblioteksjefen som er ansvarlig for alle arrangementer i biblioteket. Å formidle en forfatters verk betyr heller ikke at biblioteket eller de ansatte stiller seg bak opphavspersonens meninger,» understreket hun blant annet i kommentaren.

Stiller spørsmål ved bibliotekarenes holdninger til ytringsfrihet
Dagsnytt 18 fulgte opp saken 21. januar med en debatt mellom Trine Skei Grande og biblioteksjef i Kvinesdal Leo Beck, der Beck tok til orde for å ikke arrangere Harry Potter Book Night, mens Skei Grande på sin side gjentok sine oppfordringer om å skille forfatter og verk.

Dagen etter publiserte Aftenposten en kommentar der den profilerte mediedebattanten Anki Gerhardsen stiller spørsmålet: «Hvem skal forsvare ytringsfriheten hvis ikke bibliotekene gjør det?» «Det er svært oppsiktsvekkende at folk som er offentlig ansatt for å fremme ytringsfriheten, sammen beslutter å tie en forfatter i hjel,» skriver Gerhardsen.

Også redaktøren og samfunnsdebattanten Vebjørn Selbekk har kommet med lignende påstander om bibliotekarers holdninger til ytringsfriheten.

BF-leder Veronicha Angell Bergli er kritisk til disse påstandene.

– Vi er helt enige i at bibliotekarer skal hegne om ytringsfriheten og ikke la personlige overbevisninger styre hva som skal formidles på biblioteket. Men Gerhardsen gir dessverre et feilaktig inntrykk av norske bibliotekarers holdninger i sitt innlegg. Å hevde at «et firesifret antall norske bibliotekarer diskuterer om Rowling egentlig fortjener å løftes frem som en stor forfatter», slik Gerhardsen gjør, er både uryddig og upresist, sier Angell Bergli, med henvisning til at Gerhardsen tilsynelatende antyder at alle medlemmene i et av de største Facebook-forumene i bibliotek-Norge har ett og samme syn på saken.

Landsmøtet i Bibliotekarforbundet vedtok i november en politisk uttalelse som slo fast at biblioteksjefene har et lovpålagt ansvar «for å slippe til også ytringer som kan oppfattes som kontroversielle.» Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.