Minneord over Siri Sjursen

Tidligere forbundsleder i Bibliotekarforbundet Siri Sjursen døde 15. februar. «Som forbundsleder fikk Siri vist sine evner til å navigere en ganske ung fagorganisasjon gjennom noen utfordrende år», skriver Randi Rønningen og Erling Bergan i dette minneordet.

Tekst: Randi Rønningen (tidligere forbundsleder i Bibliotekarforbundet) og Erling Bergan (spesialrådgiver i Bibliotekarforbundet)

Vi har fått den triste meldingen om at Siri Sjursen gikk bort 15. februar 2021. For oss som har vært med i Bibliotekarforbundet fra nittitallet er dette vemodig. Det bringer tankene tilbake til aktive og utfordrende år i BF.

Siri var en av de som engasjerte seg og påtok seg flere verv i organisasjonen før og etter årtusenskiftet. I 1997 ble hun valgt til nestleder, og i 1999-2001 var hun forbundsleder i Bibliotekarforbundet. Etter å ha hatt disse sentrale vervene påtok hun seg i perioden 2001-2004 vervet som fylkesleder i Hordaland BF.

Siri Sjursen stilte alltid veldig godt forberedt til styremøtene. Ofte hadde hun gjort så grundig forarbeid i saksutredningene at det ikke var behov for lange diskusjoner. Siri var en erfaren bibliotekar, som de yngre kollegaene i organisasjonen hadde respekt for og som de lærte mye av.

Da hun som ny nestleder i 1997 ble intervjuet i BFs tidsskrift Bibliotekaren, la hun vekt på betydningen av at hun tilhørte den første generasjonen kvinner fra arbeiderklassen som for alvor kunne satse på høyere utdanning. Og nettopp det å satse og være personlig ambisiøs, samtidig som man ikke glemmer tankegodset fra sin egen sosiale bakgrunn, var et poeng Siri la vekt på.

Som forbundsleder fikk Siri vist sine evner til å navigere en ganske ung fagorganisasjon gjennom noen utfordrende år. BF hadde riktignok bygd seg opp og stod støtt på egne bein. Men Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), som BF var med i, opplevde uløselige indre motsetninger mot slutten av 90-tallet. Det ble derfor på Siris vakt at det unge BF måtte utrede og styre seg fram mot medlemskap i en ny hovedorganisasjon. Takket være Siris stødige hånd, kom denne prosessen i mål på en god måte. Dette ble en av flere viktige forutsetninger for BFs framgangsrike periode i årene som fulgte.

Siri formulerte sitt engasjement best selv, i et intervju med Bibliotekaren høsten 1999: «Vi har lange og stolte tradisjoner med fagforeninger i Norge. Det er tilkjempete rettigheter og forpliktelser. Jeg tror på sterke fagorganisasjoner. Fordi det er arbeidstakernes arena med lovlig vedtatte muligheter til å vise medansvar, medbestemmelse og til å påvirke sin egen arbeidssituasjon.»