Meråpent tar av i norske bibliotek

Utvidet, selvbetjent åpningstid griper om seg i norske bibliotek. Det er ikke mer enn fire år siden det første tilbudet ble lansert i Stavern. Nå er det meråpne bibliotek i 116 kommuner som til sammen omfatter 2,8 millioner mennesker.

Sein kveld på Tøyen. Deichman-filialen er meråpen fram til kl 23.00. (Foto: Erling Bergan)

Bibliotekstatistikken for 2017 viser at 116 av 426 kommuner hadde ett eller flere meråpne bibliotek. Det vil si 27 % av kommunene i landet. Men i disse kommunene bodde det 2 803 523 innbyggere, som utgjør hele 54 % av befolkningen i landet.

Når vi vet at meråpne bibliotek først oppstod i Norge for fire år siden, er dette formidable tall. Bare fra 2016 til 2017 fikk 27 nye kommuner meråpne bibliotektilbud. Og antall innbyggere som fikk meråpent tilbud i sin kommune økte med nesten en halv million. Statistikken viser også at det er 98 hovedbibliotek som holder meråpent.

Oslo og Hordaland i tet

Oslo er fylket som leder an. De har nå meråpent 07.00-23.00 alle dager hele året i 10 av sine bibliotekavdelinger. Det vil si over halvparten av de ordinære Deichman-bibliotekene. Hordaland har klatret kraftig opp på lista og hadde i 2017 meråpent i 16 kommuner, en dobling fra 2016. Det er nær halvparten av kommunene i fylket. I Vestfold hadde 5 av 11 kommuner meråpent i 2017.

I de nordligste fylkene har utviklingen derimot ikke gått like fort. I Finnmark har 2 av 19 kommuner meråpent. I Troms er det 8 av 24 kommuner, og i Nordland 14 av 44. Men aller lengst vei å gå har Trøndelag, der kun 8 av 48 kommuner hadde meråpent i 2017.

Døgnåpent i Sørum

Norgesmester i meråpentid ved hovedbiblioteket har Sørum kommune. Statistikken forteller at de i 2017 hadde 123 åpningstimer i uka. I praksis vil det si døgnåpent. På annenplass kommer Forsand kommune med 112 åpningstimer pr uke.

Ragnhild Malfang er stolt biblioteksjef i Sørum, kommunen som er norgesmester i meråpent. (Foto: Erling Bergan)

Det må tas forbehold om at noen bibliotek kan ha registrert enkelte tall feil. Men at Sørum har døgnåpent, for de som har registrert lånekortet sitt for slik bruk, det kan vi bekrefte ved selvsyn.

Det som er hevet over enhver tvil, er i hvert fall at den meråpne trenden blåser kraftig over landets bibliotek. Det er også interessant at vi hører om svært få ordensproblemer med at brukerne låser seg inn og bruker biblioteket på egen hånd. Biblioteksjefer er positive, brukerne virker fornøyd og blant politikere er meråpent noe som ofte inngår i diskusjonen om lokal bibliotekutvikling.

Det er derfor med spenning vi kan vente på statistikken for 2018, når den kommer ut i neste år en gang. Det er grunn til å forvente ytterligere spredning av meråpne bibliotektilbud.