Mentorordningen: – Fantastisk å komme på innsiden av en annen leders tilværelse

To bibliotekledere anbefaler andre å gjøre som dem og delta på BFs mentorordning for bibliotekledere.

– Det har vært helt fantastisk å komme på innsiden av tilværelsen til en annen bibliotekleder og tenke sammen med noen som har en helt annen jobbhverdag i en annen kommune, sier biblioteksjef i Nes kommune Monica Skybakmoen.

– Mentorordningen har gjort meg til en enda bedre leder, sier biblioteksjef i Nes kommune Monica Skybakmoen.


Hun har vært mentor for to andre bibliotekledere i det første året av BFs mentordning. Ordningen er et tilbud både til deg som er fersk som bibliotekleder og til mer erfarne bibliotekledere.

Til tross for at hun først og fremst var mentor har hun også lært mye av å delta.

– Jeg hadde ikke reflektert så mye over hva denne ordningen kunne bety for meg da vi startet. Men jeg har måttet tenke gjennom min egen lederstil og ledererfaringer og mine egne svakheter og styrker.

– Det er ikke sånn at jeg er læreren og Henning er eleven. Det blir en symbiose og et samarbeid. Og det har gjort meg til en enda bedre leder. Jeg har fått tenkt og brukt tid på å reflektere i en travel lederhverdag hvor man ellers sjelden har tid til dette, sier Skybakmoen.

Vil du delta? Fristen er forlenget og du kan fortsatt melde din interesse for ordningen!

Henning Pedersen

Biblioteksjef i Egersund Henning Pedersen omtaler mentorordningen som en personlig utviklingsprosess. Foto: Privat.

– En personlig utviklingsprosess
Biblioteksjef i Egersund Henning Pedersen er en av deltagerne på mentorordningen som hadde nettopp Monica Skybakmoen som mentor.

Gjennom flere lengre telefonsamtaler har Pedersen, som har vært biblioteksjef i Egersund siden i 2019, fått råd fra Skybakmoen, som har vært bibliotekleder i over 20 år.

– Det viktigste jeg har lært av samtalene er å skille tydeligere mellom følelser og fornuft og hva som er viktig i lederjobben. Det har vært en personlig utviklingsprosess, sier Pedersen.

Pedersen har erfart at det kan være vanskelig å opptre som en god leder når man føler seg presset. I slike sammenhenger kan det være gull verdt å få referanser fra en annen leder, mener han.

– Det er en ensom jobb å være leder. Ledelse handler mye om hvem man er, om hvordan man kommuniserer og hvilken energi man tar med seg på jobb. Du må være tydelig for deg selv før du kan være tydelig for andre, sier Pedersen.

Anbefaler andre å delta
Både Skybakmoen og Henning Pedersen anbefaler andre bibliotekledere å melde seg på mentorordningen.

Den kan hjelpe deg som er bibliotekleder med både personlige sider ved ledelse og mer faglige og praktiske temaer, påpeker Skybakmoen.

– Sammen med de to jeg var mentor for har jeg vært innom helt praktiske ting, som vaktplaner og bibliofil eller HMS-arbeid. Mens også lederstil og kommunikasjon. De to jeg var mentor for var helt forskjellige, og hvert par må finne sin stil.

Bibliotekledere er gjerne travle, men Skybakmoen sier at man selv kan legge rammene for tidsbruk og temaer.

– Man kan legge premissene for dette i første møte og i avtalen man inngår. Et tips for mentorer er også å ta dette opp sin leder i en medarbeidersamtale, som jeg gjorde. Da blir det nedfelt som et kompetansehevingstiltak, og det er innafor å bruke arbeidstid på det, sier hun.