Meld deg på vårens kurs!

Vil du lære mer om lønn og tariff – og møte andre BF-tillitsvalgte og medlemmer? Meld deg på vårens kurs!

Diskusjoner under fylkessamling våren 2019. Foto: Kristin Strøm.

Kursene våre er gratis for medlemmer og vi dekker utgifter til reise og opphold.

12.-13. mars: Grunnkurs for tillitsvalgte og andre medlemmer
Grunnkurset gir deg en grunnleggende oversikt over tillitsvalgtes oppgaver, rettigheter og plikter, lov- og avtaleverk og medbestemmelse.
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

23.-24. mars: Kurs i lokale forhandlinger

Kurset gir en grunnleggende innføring i forhandlingssystemet og lønnssystemet i of fentlig sektor.
Sted: Thon Hotel Linne, Oslo.

11.-12. mai: Fylkessamling
Bli bedre kjent med BFs organisasjon og delta i diskusjonen om viktige spørsmål rundt organiseringen av BF!
Sted: Thon Hotel Vettre, Asker.

Påmeldingsfrist tre uker før startdato.

Meld deg på!

 

I tillegg arrangerer vi jobbsøkerkurs for bibliotekarstudenter ved OsloMet 29. januar kl. 17-19. Arrangementet finner sted i Pilestredet 48, Auditorium s141. Her trengs det ingen påmelding.