Anonyme ansikter og snakkebobler. Illustrasjon.

Meld deg på Unios verneombudskonferanse

For 11. gang inviterer Unio alle verneombud og hovedverneombud til en todagers verneombudskonferanse. Konferansen har vekt på vernetjenesten og (hoved-)verneombudsrollen.

VOK 2023 finner sted 18.–19. oktober 2023 på Scandic Ambassadeur Drammen. Konferansen starter med lunsj den 18.10., og avslutter med lunsj den 19.10.

Mangfoldig program

Det er lagt opp til et mangfoldig program som går inn i de utfordringene som som følger av samfunnsendringer, og hvilke konsekvenser det får på arbeidsplassene våre. Her får du innsikt og verktøy til å håndtere rollen som verneombud. Her kan du se et utdrag fra programmet:

  • Endringer i regelverket om vold, trusler og trakassering
  • E-læringskurs i arbeidsmiljøarbeid
  • Digitalisering og ny teknologi – effekter på arbeidsmiljø og helse
  • Hvordan styrke den lokale forankringen i IA-arbeidet
  • Psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for sykefravær
  • Emosjonelt belastende arbeid
  • Risikovurdering – praktisk gjennomføring

Mer om programmet og konferansen finner du her.

Førstemann til mølla

Er du verneombud og medlem av Bibliotekarforbundet? Vi har plass på konferansen, men antallet er begrenset og det betyr at det gjelder å være rask på labben om du vil delta. Plassene går til de som melder seg på først.

For å melde deg på konferansen som BF-medlem, må du inn via denne lenken.

Kom med forslag til verneombudsprisen!

Unio trenger dine forslag til kandidater til verneombudsprisen. Vet du om noen som har gjort en ekstraordinær innsats i rollen som verneombud? Noen som strekker seg litt lenger for å ivareta kollegene sine på arbeidsplassen?

I fjor gikk prisen til Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke, blant annet på grunn av modig, kunnskapsrikt og inkluderende verneombudsarbeid, der hun har vært en pådriver for å skape bedre systematikk i hvordan arbeidsgiver følger opp HMS-arbeidet overfor sine ansatte, og for å ha bidratt sterkt til å sette søkelys på det helsebringende med gode grenser rundt arbeid og arbeidstid.

Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater. Godt begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no  senest torsdag 7. september.

Begrunnelsen for forslaget må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i Verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.