Meklingsinnspurt i Oslo – Deichman-ansatte kan bli tatt ut i streik

BFs hovedorganisasjon Unio legger opp til et lite førsteuttak der totalt 40 medlemmer ved Deichman Bjørvika og hos Byantikvaren tas ut i streik fra og med torsdag 15. oktober. Dersom meklingen ikke fører frem, er man imidlertid beredt til å raskt trappe opp.  

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, går til meklingen med ønske om å unngå streik, men er klar til å kjempe for at medlemmene i Unio-forbundene skal få økt reallønnsvekst og et best mulig oppgjør.

Frist onsdag kveld 
Parten har frist til 14. oktober innen kl. 24.00, for å oppnå enighet. Hvis ikke, blir det streik fra 15. oktober. Mer informasjon følger utover uka.