KS Bedrift-meklingen i havn

3. november kom partene til enighet etter meklingen om Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Torsdag 3. november kl. 21.55 ble det enighet om et anbefalt forslag i meklingen mellom KS Bedrift og YS Kommune, Unio, LO Kommune og Akademikerne.

Ledelsen i YS kommune: Lizzie Ruud Thorkildsen (f.v.), Erik Kollerud og Solveig Hvidsten Dahl.

Ledelsen i YS kommune: Lizzie Ruud Thorkildsen (f.v.), Erik Kollerud og Solveig Hvidsten Dahl.

Riksmeklerens skisse innebærer at det er etablert et pensjonsalternativ for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift, og kjøreregler for hvilke bedrifter som kan ta i bruk den alternative pensjonsordningen. Dagens offentlige tjenestepensjon skal fortsatt være hovedregelen i hovedtariffavtalen.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med det som er avtalt i andre tariffområder i 2016. Frontfaget hadde i år en ramme på 2,4 prosent.

For ansatte i stillinger som har lokal lønnsdannelse (for eksempel stillingskode 4354 Rådgiver) er det ikke avtalt sentrale tillegg. Her skal det gjennomføres ordinære lokale forhandlinger i virksomhetene.