Mekling starter i dag: Kan bli streik både i Oslo kommune og i staten

Meklingen i årets lønnsoppgjør for både Oslo kommune og staten starter i dag. Nå har partene tre dager på å komme til enighet, før fristen går ut ved midnatt 23. mai. Unio har sendt varsler om streik fra fredag 24. mai dersom partene ikke kommer til enighet.

Oslo kommune

Forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune, sammen med nestleder Bård Eirik Ruud, er klare til å mekle med Oslo kommune. Dersom meklingen ikke fører frem, vil Unio i første omgang gå til streik med 19 nøkkelpersoner i ulike etater.

– Det er urovekkende at Oslo kommune ikke viser større vilje til å få til en løsning. Det er stor mangel på kvalifiserte ansatte i mange av de kommunale tjenestene, og dette vil bare forverres i årene som kommer hvis man ikke klarer tiltrekke seg og beholde nødvendig arbeidskraft, sier Marianne Lange Krogh til Unio.

Selv om det er et begrenset streikeuttak i første omgang, er Unio Oslo kommune klare til å trappe opp streiken raskt dersom det blir nødvendig.

Forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune sammen med nestleder Bård Eirik Ruud. Foto: Arun Ghosh.

Staten

Unio har også varslet arbeidsgiver i staten om et mindre forberedende streikeuttak i ulike deler av landet. Det forberedende uttaket vil planlegge og eventuelt iverksette et større streikeuttak av Unios medlemmer over hele landet og i flere ulike virksomheter. Riktignok vil dette kun skje dersom meklingen ikke fører frem til en løsning.

– Selv om vi varslet et begrenset streikeuttak i første omgang, er vi raskt klare til å trappe opp en streik. Omfanget av streikeuttaket og hvordan dette vil ramme, vil vi varsle under meklingen neste uke, sa Ørjan Hjortland, leder av konfliktberedskapen i Unio stat da uttaket ble varslet forrige uke.

Unio meldte forrige uke plassoppsigelse av 3500 medlemmer til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Leder av konfliktberedskap i Unio stat, Ørjan Hjortland, er forberedt til å trappe opp en eventuell streik på kort varsel. Foto: Politiets Fellesforbund.
Leder av konfliktberedskap i Unio stat, Ørjan Hjortland, er forberedt til å trappe opp en eventuell streik på kort varsel. Foto: Politiets Fellesforbund.

Bibliotekarforbundets medlemmer

Bibliotekarforbundet har medlemmer både i Oslo kommune og i statlig sektor. En eventuell streik kan ha innvirkning på arbeidsforholdene og tjenestene i både kommunale og statlige bibliotek. Forbundet oppfordrer medlemmene til å holde seg oppdatert og være forberedt på mulige endringer i arbeidssituasjonen.

Medlemmer som blir berørt av streik, vil få informasjon om dette.