Medlemskriterier: Slik er Politiets fellesforbunds erfaringer med å organisere bredt

Skal Bibliotekarforbundet åpne opp for bibliotekansatte uten bibliotekarutdanning (men med bachelorgrad)? Det foreslår forbundsstyret i BF før landsmøtet i midten av november.

I forkant av landsmøtet har en del etterlyst eksempler – i tillegg til forbundsstyrets utredning fra 2019. Vi har derfor snakket med Politiets Fellesforbund, et Unio-forbund som har lang erfaring med å favne ut over den profesjonen de i utgangspunktet representerer i navnet. Uten sammeligning forøvrig har de også har åpnet opp for flere grupper de siste årene.

– Vi er et forbund som ønsker å inkludere alle i justissektoren. Omtrent brorparten av de 18.000 medlemmene våre er utdanna politi, men vi organiserer også en rekke andre grupper, og har mellom 3000-4000 sivile medlemmer, fra førstesekretær til stallbetjent til renholder, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Han sier at han i all hovedsak har opplevd det som positivt å kunne representere et bredt spekter av medlemmer.

– Vi har valgt å favne bredt og det har medført at vi representerer 80 prosent av alle som jobber i politiet i dag. Det betyr også at når dagens politidirektør møter oss, kan vi snakke på vegne av hele sektoren, sier Bolstad.

– Naturlig å ville vokse
Akkurat som biblioteksektoren har også politiet opplevd at stadig flere nyansatte har en annen fagbakgrunn. Bolstad mener det er naturlig at en fagforening tilpasser seg utviklingen. Samtidig understreker han at hvorvidt man lykkes avhenger av hvor godt man samhandler med medlemmene.

– Politiet endres i takt med samfunns- og kriminalitetsutviklingen. Det betyr igjen at politiets kompetanse og kapasitet må videreutvikles for å kunne håndtere oppgavene best mulig. Politiets Fellesforbund er opptatt av å bevare politi- og generalistrollen, samtidig som vi ser behovet for annen, spesifikk kompetanse for å sikre komplementær kompetanse og økt kapasitet. Sivilt ansette utgjør en viktig del av politiets beredskap, sier Bolstad.

Han legger til at alle fagforeninger ønsker flest mulig medlemmer fordi dette betyr større slagkraft.

– Alle fagforeninger ønsker i utgangspunktet å vokse. Samtidig må man være både edruelig og klar over hva det koster. Du skal ha en bra administrasjon og tillitsvalgtkorps for å kunne tilfredsstille den enkelte når medlemmene kan ha vidt ulike CV-er, sier Bolstad.