Medlemskriterier: Derfor mener BF-styremedlem Kathrin Kvilstad at BF ikke bør åpne opp

Det er delte meninger om BF skal endre medlemskriteriene, også blant forbundsstyremedlemmene. Her forteller Kathrin Kvilstad om hvorfor hun går imot styreflertallet.

BFs landsmøte 19-20. november avgjøres spørsmålet om forbundets medlemskriterier. Forbundsstyret har foreslått å åpne opp også for medlemmer uten bibliotekfaglig utdanning. Før landsmøtet presenteres flere ulike syn på saken her på nettsidene. Les alle innleggene i diskusjonen.

– Jeg synes at å åpne opp er å sende et signal til omverden om at vi undergraver profesjonen vår. Jeg er superstolt av utdanningen jeg har tatt, og superstolt over å kunne kalle meg selv bibliotekar. Jeg mener at med å åpne opp viser at vi som forbund ikke lenger ser på utdanningen vår som viktig, sier Kathrin Kvilstad.

Som eneste forbundsstyremedlem er hun uenig i forslaget om å åpne opp for bibliotekansatte uten bibliotekarutdanning.

Les også: Bibliotekarer, foren dere!

– Når jeg i min tid meldte meg inn, meldte jeg meg inn nettopp fordi BF var et forbund for fagutdannede bibliotekarer. Det vet jeg også at en del andre av de andre medlemmene i BF har gjort. I tillegg mener at vi sender dårlige signaler til både skoleledere og andre grupperinger om at det er greit å jobbe som bibliotekar uten fagutdanning. De signalene liker jeg ikke, sier Kvilstad.

Det er blitt flere ikke-bibliotekarer på bibliotekene de siste årene. Kvilstad mener BF bør jobbe mot denne utviklingen, og at man bør sammenligne seg med Sykepleier- eller Fysioterapeutforbundet, som organisererer yrkesgrupper med såkalt beskytta titler, snarere enn å åpne opp for de andre gruppene som er blitt vanligere i biblioteksektoren.

– Jeg synes det er merkelig at vi som tradisjonelt har vært et profesjonsforbund skal begynne å ta inn kreti og pleti fordi de har en bachelorgrad. Jeg mener egentlig også at bibliotekarer skal ha en beskyttet tittel. Bibliotekar er en viktig jobb og vi har en veldig god utdanning. Hvorfor skal alle som jobber i bibliotek kunne kalle seg bibliotekarer? Det er sånn trenden er blitt. Men jeg synes ikke det er holdbart, sier Kvilstad.

Det er selvsagt ikke slik at en fagforening har direkte innflytelse over arbeidsgiveres rekrutteringsvalg utover det som fastlås i lover og avtaler. Men Kvilstad mener at dette først og fremst er en prinsippsak. Hun frykter også at BF ved å åpne opp, ender med et a- og b-lag av medlemmer.

– Det kan være motstridende interesser mellom en fagutdannet bibliotekar og en litteraturviter. Hvis det oppstår en strid mellom de to partene, risikerer man å undergrave bibliotekarprofesjonen. Som profesjonsforbund skal vi i BF jobbe for fagutdannede bibliotekarer. Hvis ikke, kan vi ikke lenger kalle oss profesjonsforbund. Hvis vi åpner opp, tror jeg derfor mange som meg leker med tanken på å bytte til et større forbund. Dette vil kanskje ikke skje med en gang, men på sikt.

– Ser du noen muligheter ved å åpne opp?

– Det må være det økonomiske, at forbundet potensielt kan få større ressurser. Men for meg er ikke dette aspektet viktig.